රංගන ශිල්පිනි වත්සලා දියලගොඩ, පුංචි දියණිය එක්ක සිය විවාහ සංවත්සරයට හැඩවුණු හැටි

වත්සලා දියලගොඩ කියන්නේ ආදරණීය ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියක්. ඇය පසුගියදා සිය විවාහ සංවත්සරය සමරා තිබුණා. ඒ සැමියා සමඟ. ඒ සඳහා වත්සලා, සැමියා මංගල ඇඳුමින් සැරසිලා.එය හරි අපුරු ලස්සන ජායාරුප රැසකින් සමත් වුණා.

එම ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින් අප දක්වා ඇත.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8