සිම් යොදන උපාංග හෙට දිනයේ සිට TRCSL ලියාපදිංචිය අනිවාර්යයි

සිම් කාඩ්පතක් සහිතව ක්‍රියාත්මක වන උපාංග මිලදී ගැනීමේදී එවා හෙට (01දා) සිට ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි කර තිබීම අනිවාර්ය බව ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව පවසයි.එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඕෂධ සේනානායක මහතා සඳහන් කරන්නේ දැනටමත් සේවා සපයයන ආයතනයක් මගින් ක්‍රියාත්මක වන සේවාවකට සිම්පතක් හරහා සම්බන්ධ වී ඇති උපාංග සඳහා මෙය අදාළ නොවන බවයි.එසේම පුද්ගලයන් වශයෙන් විවිධ මාර්ගවලින් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වන මෙවැනි උපාංග ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ වෙබ් අඩවිය හරහා ලියාපදිංචි කිරීමටද අවසථාව තිබේ.

මේ අනුව ඉදිරියේදී සිම් කාඩ්පත් සහිතව ක්‍රියාත්මක වන උපාංග මිලදී ගැනීමේදී ඒවා ලියාපදිංචි කර නොමැති නම් එම උපාංග වෙත යොදන සිම්කාඩ්පත් සේවා සපයන සමාගම විසින් අවලංගු කරනු ඇති බවද ඕෂධ සේනානායක මහතා සඳහන් කරයි.පාරිභෝගිකයන් මිලදී ගන්නා උපාංග ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි කර ඇත්ද යන්න එම උපාංගයේ ඇතුළත් එමි අංකය 1909ට SMS කිරිමෙන් දැන ගැනීමට අවස්ථාව තිබේ.

නවීකරණය කරන ලද (ව්‍යාජ) දුරකථන ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වන බව පෙන්වා දෙන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා එවැනි උපකරණ සොයා ගැනීමට එහි ඇති එමි අංකය විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව හරහා පරීක්ෂා කිරීම හරහා අවස්ථාව ඇති බවද පවසයි.මෙවැනි නවීකරණය කරන ලද දුරකතන මගින් ඉහළ විකිරණ නිකුත් කරන අතර එය පරිශීලකයින්ට හානිකර බවද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.