මාර්ග නොමැති මෙම ගම්මානය

නෙදර්ලන්තයේ වැනීසිය යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හඳුන්වන මෙම කුඩා නගරය ඇළ මාර්ග හා සියවස් ගණනක් පැරණි නිවාස වලින් පිරී තිබේ. වැනීසිය සහ මෙම සුන්දර ප්‍රජාව අතර ඇති එකම වෙනස නම් ඔබට මෙහි එක් පෙට්‍රල් එන්ජිමක් සොයාගත නොහැකි වීමයි. ගයිතෝර්න් හි මාර්ග නොමැත, ඝෝෂාකාරී හා කාර්යබහුල කාර් අවශ්‍ය නොමැත. එහි ජිවත්වන ජනතාව පයින් ගමන් කරන අතර අවශ්‍ය විටෙක ඇළෙන් බෝට්ටුවලින් ගමන් කරයි. ගයිතෝර්න් හි ඉතා නිහඩයි, ඇසෙන විශාලතම ශබ්දය බොහෝ විට තාරාවන්ගේ හෝ කුරුල්ලන්ගේ විය හැක.

ඉන්ධනවලින් තොර බෝට්ටු නිහඩ බව රකි

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20