විහිලු සහගත ජායාරූප 25ක්

විශේෂයෙන් අප ගමනක් විශේෂ බිමනක් යනවිට එහි දි ජායාරූප ගැනීම සාමාන්‍ය දෙයක්.ඒ ගත් ජායාරූප නරඹා මතක ආවර්ජනය කරමින් අප සතුටුවන වාර ගාන අනන්තයි.ඒ වගේ ඒ පින්තුර ගන්නත් සැහෙන උත්සහයක් අරන් තමයි මෙම ජායාරුප කරනයේ ඒ අය නියලෙන්නේ.ඉතිං ඒ අවස්තාවක ඔයාගේ පින්තුරය මැද්දට නොසිතු කෙනෙක් පැන්නොත් ඒ පින්තුය අවුල් යනවා.නමුත් ඒ පින්තුරයටත් යම් වටිනාකමක් එකතුවෙනවා.පසුව බලලා සතුටු වෙන්නත් පුළුවන්.ඒ වගේ වැරදුණ හාස්‍ය ජනක පින්තුර කිහිපයක් තමයි මෙම ලිපියෙන් අරන් ආවේ.එහෙනම් බලමු නේද යාළුවනේ.

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25