යුක්රේන කාන්තාවගේ ඇදහිය නොහැකි කේක් නිර්මාණ

සති කිහිපයකට පෙර “සියල්ල කේක් එකක්” යන තේමාව අන්තර්ජාලය හරහා ලබා ගත් අතර, යුක්‍රේනයේ චිත්‍ර ශිල්පිනියක් මෙන්ම බේකරි සුපවේදනියක් වන ක්‍රිස්ටිනා ඩොල්නික් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සූපශාස්ත්‍ර ශිල්පිනියක් ලෙස සිටී අතර ඇය ඉතා අලංකාර කේක් නිර්මාණ රැසක් නිර්මාණය කර තිබිණි, ඒවා දර්ශනීය කෑලි, විලාසිතාවෙන් යුක්ත වු අතර – ඒ සියල්ලම අතිශයින්ම රසවත් බව පෙනේ.

ඊ ෆාස්ටර් ඇගේ වැඩවලට ආදරය කළ අතර අපට මෙම මිහිරි හා රසවත් ප්‍රීතිය ඔබ සමඟ බෙදා ගැනීමට හැකි වුණා.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25