අපේ සුරතල් සතුන්ගේ හාස්‍යජනක ඡායාරූප 23 ක්

සුරතල් සතුන් හාස්‍යජනක විය හැකි බව අපි කවුරුත් දනිමු. එහෙත් මේ සම්බන්ධයෙන් සියලු වාර්තා පරාජය කරන සමහරක් ඇත, අප සිනහවෙන් පිරී යයි. වඩාත් හාස්‍යජනක සත්ව හැසිරීම් කිහිපයක් තෝරාගෙන ඇති අතර, දැන් ඔබ ඒ සියල්ල දුටු විට හයියෙන් සිනාසෙන්නට පත්වෙයි

1.” මේ වගේ සැපපහසුයි.”

2.හරි අමුතුයි

3.ඔහුට තවමත් සැඟවී සිටීමේ උපක්‍රමයක් ලැබී නැත

4.ඔබට වාඩි වීමට හෝ නිදා ගැනීමට තීරණය කළ නොහැකි විට

5.ඔහු නිදාගෙන සිටී

6.මගේ බල්ලා සෑම විටම ව්‍යායාම කිරීමෙන් පසු මට සමච්චල් කරයි

7.ඔහුගේ ප්‍රියතම ස්ථානයයි.

8.ඔබ වෙහෙසට පත්ව සිටින විට

9.ඔහු මේ විදියට නිදාගන්නවා නම් මට කමක් නැහැ

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.