2020 ලොව හොඳම ධනවත්ම බිලියනපතියන් 10 දෙනා ගැන ඔබ දැන සිටියාද? මෙන්න ඒ 10 දෙනා

2020 දී ලොව ඉහළම ධනවත්ම බිලියනපතියන් 10 දෙනා ගැනයි මේ. කොවිඩ් -19 වෛරසය හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ ධනය අසාමාන්‍ය ලෙස අඩුවීමට ලක් වු අතර, මෙම බිලියනපතියන් 10 දෙනා ඔවුන්ගේ ස්ථානය කෙලෙස රැක ගැනිමට සමත් වුයේද යන්න අද අප මෙම ලිපියෙන් සදහන් කරමු.මෙම 10 දෙනා 2020 දී ලොව ධනවත්ම මිනිසා වේ. ෆෝබ්ස් සඟරාවට අනුව, මෑතදී ප්‍රකෝටිපතියන්ගේ ලැයිස්තුවෙන් සොයාගෙන ඇත්තේ කොරෝනා වයිරස් වසංගතය හේතුවෙන් ප්‍රකෝටිපතියන්ගේ සංඛ්‍යාව සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටී ඇති බවයි.ලෝකයේ ධනවත්ම පුද්ගලයා පසුගිය අවුරුදු 03 ප්‍රකෝටිපති ලැයිස්තුවට අනුව අඩු වෙමින් පවතී. 2020 මැයි මස අවසන් වන විට 2020 ලැයිස්තුවේ ප්‍රකෝටිපතියන් 2095 ක් පමණ සිටි බව ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවිය පවසයි.

මුළු වත්කම්, ව්‍යාපාර, රට, වයස, ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා, ව්‍යාපාර හිමිකාරීත්වය සහ ඔවුන් ලොව හොඳම ධනවත්ම පුද්ගලයින් 10 දෙනා බවට පත් වූ සියල්ල ඇතුළුව ඔවුන්ගේ ශුද්ධ වටිනාකම අනුව 2020 දී ලෝකයේ ඉහළම ධනවත්ම පුද්ගලයින් 10 දෙනා බලමු.ෆෝබ්ස් හි නවතම වාර්තාවට අනුව පහත දැක්වෙන නම් ඔවුන්ගේ ශුද්ධ වටිනාකම මත පදනම්ව ගණනය කර ඇත.

01. Jeff Bezos

ශුද්ධ වටිනාකම: ඩොලර් බිලියන 204.6 (2020 සැප්තැම්බර්),මුළු වත්කම්: ඩොලර් බිලියන 150 ඉක්මවයි, ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී සහ ඇමසන් සභාපති,රැකියාව: ව්‍යාපාරිකයා, මාධ්‍ය හිමිකරු, ආයෝජකයා,ව්‍යාපාරය: ඇමේසන් සහ නිල් සම්භවය,රට: එක්සත් ජනපදය,ක්‍රියාකාරී වසර: 1986 – වර්තමානය,වයස: අවුරුදු 56 යි

02. Bill Gates

ශුද්ධ වටිනාකම: ඩොලර් බිලියන 115.9 (2020 සැප්තැම්බර්),මුළු වත්කම්: ඩොලර් බිලියන 124.5,ව්‍යාපාරය: මයික්‍රොසොෆ්ට් හි සම නිර්මාතෘ, බිල් ඇන්ඩ් මෙලින්ඩා ගේට්ස් පදනමේ සම සභාපති සහ සම නිර්මාතෘ,රැකියාව: මෘදුකාංග සංවර්ධකයා, ආයෝජකයා, ව්‍යවසායකයා, දානපතියෙක්,රට: එක්සත් ජනපදය,ක්‍රියාකාරී වසර: 1975 – වර්තමානය,වයස: අවුරුදු 64 යි

03. Bernard Arnault

ශුද්ධ වටිනාකම: ඩොලර් බිලියන 115.2 (2020 අගෝස්තු),මුළු වත්කම්: ඩොලර් බිලියන 113.3
රැකියාව: ව්‍යවසායකයා, ආයෝජකයා, චිත්‍ර එකතු කරන්නා, මාධ්‍ය හිමිකරු,සභාපති සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී, එල්වීඑම්එච් සභාපති, ක්‍රිස්ටියන් ඩයර් එස්.ඊ.,ව්‍යාපාරය: එල්වීඑම්එච්, ඩයර්
රට: ප්‍රංශය,ක්‍රියාකාරී වසර: 1978 – වර්තමානය,වයස: අවුරුදු 71 යි

04. Mark Zuckerberg

ශුද්ධ වටිනාකම: ඩොලර් බිලියන 111 (2020 අගෝස්තු),මුළු වත්කම්: ඩොලර් බිලියන 82.6,මාතෘකාව: ෆේස්බුක් හි ආරම්භක සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී.,රැකියාව: අන්තර්ජාල ව්‍යවසායක දානපතියෙක්,ව්‍යාපාරය: ෆේස්බුක් හි ආරම්භක සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී, චාන් ,සකර්බර්ග් මුලපිරුමේ සම-නිර්මාතෘ සහ සම ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී,රට: එක්සත් ජනපදය,
අවුරුදු සක්‍රීය: 2004 – වර්තමානය,වයස: අවුරුදු 35 යි

05. Warren Buffett

ශුද්ධ වටිනාකම: ඩොලර් බිලියන 82.4 (2020 සැප්තැම්බර්),මුළු වත්කම්: ඩොලර් බිලියන 86 යි,
මාතෘකාව: බර්ක්ෂයර් හැත්වේ හි සභාපති සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී,රැකියාව: ව්‍යාපාරිකයා, ආයෝජකයා, දානපතියෙක්,ව්‍යාපාරය: චාලි මුන්ගර් සමඟ බර්ක්ෂයර් හැත්වේ නායකත්වය,රට: එක්සත් ජනපදය,ක්‍රියාකාරී වසර: 1951 – වර්තමානය,වයස: අවුරුදු 89 යි

06. Mukesh Ambani

ශුද්ධ වටිනාකම: ඩොලර් බිලියන 81.6 (2020 සැප්තැම්බර්),මාතෘකාව: රිලයන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් හි සභාපති සහ එම්.ඩී.,රැකියාව: ව්‍යාපාර විශාලයා,ව්‍යාපාරය: රිලයන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස්,රට: ඉන්දියාව
ක්‍රියාකාරී වසර: 1980 – වර්තමානය,උපත: 1957 අප්‍රේල් 19

07. Steve Ballmer

ශුද්ධ වටිනාකම: ඩොලර් බිලියන 74.5 (2020 සැප්තැම්බර්),මුළු වත්කම්: ඩොලර් බිලියන 71,
මාතෘකාව: ජාතික පැසිපන්දු සංගමයේ (එන්බීඒ) ලොස් ඇන්ජලීස් ක්ලිපර්ස් හි හිමිකරු,රැකියාව: ව්‍යාපාරිකයා සහ ආයෝජකයා,ව්‍යාපාරය: ලොස් ඇන්ජලීස් ක්ලිපර්ස්, එන්බීඒ,රට: එක්සත් ජනපදය,ක්‍රියාකාරී වසර: 1964 – වර්තමානය,වයස: අවුරුදු 64 යි

08. Larry Ellison

ශුද්ධ වටිනාකම: ඩොලර් බිලියන 74.2 (2020 සැප්තැම්බර්),මුළු වත්කම්: ඩොලර් බිලියන 80.2
රැකියාව: ඔරකල් සංස්ථාවේ විධායක සභාපති සහ සීටීඕ,මාතෘකාව: ඔරකල් සංස්ථාවේ සම-නිර්මාතෘ සහ හිටපු ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී,ව්‍යාපාරය: ඔරකල් සංස්ථාවේ සම-නිර්මාතෘ සහ හිටපු ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී,රට: එක්සත් ජනපදය,ක්‍රියාකාරී වසර: 1966 – වර්තමානය,වයස: අවුරුදු 75 යි

09. Larry Page

ශුද්ධ වටිනාකම: ඩොලර් බිලියන 70.6 (2020 සැප්තැම්බර්),මුළු වත්කම්: ඩොලර් බිලියන 65
මාතෘකාව: සම-නිර්මාතෘ ගූගල්, සම-නිර්මාතෘ ඇල්ෆබෙට් ඉන්කෝපරේෂන් සම-නිර්මාතෘ පේජ් ශ්‍රේණිය,රැකියාව: පරිගණක විද්‍යාඥ, අන්තර්ජාල ව්‍යවසායකයා,ව්‍යාපාරය: ගූගල්, හෝඩිය, පේජ් ශ්‍රේණිය,රට: එක්සත් ජනපදය,අවුරුදු සක්‍රීය: 1998 – වර්තමානය,වයස: අවුරුදු 47 යි

10. Amancio Ortega

ශුද්ධ වටිනාකම: ඩොලර් බිලියන 66.7 (2020 සැප්තැම්බර්),මුළු වත්කම්: ඩොලර් බිලියන 78.3
මාතෘකාව: ඉන්ඩිටෙක්ස් සමූහයේ සම නිර්මාතෘ,රැකියාව: ව්‍යාපාර විශාලයා,ව්‍යාපාරය: ඉන්ඩිටෙක්ස්, ඩීස්,රට: ස්පාඥය,ක්‍රියාකාරී වසර: 1972 – වර්තමානය,වයස: අවුරුදු 84 යි

11. Jim Walton

ශුද්ධ වටිනාකම: ඩොලර් බිලියන 66.7 (2020 සැප්තැම්බර්),මුළු වත්කම්: ඩොලර් බිලියන 60.3
ව්‍යාපාරය: ආර්වෙස්ට් බැංකුව, වෝල්මාර්ට්,රැකියාව: ආර්වෙස්ට් බැංකුවේ සභාපති, ප්‍රජා ප්‍රකාශකයින්ගේ සභාපති,මාතෘකාව: ආර්වෙස්ට් බැංකුවේ සභාපති, ප්‍රජා ප්‍රකාශකයින්ගේ සභාපති
,රට: එක්සත් ජනපදය,ක්‍රියාකාරී වසර: 1975 – වර්තමානය,වයස: අවුරුදු 71 යි