වසර දෙකතුනක් ගත වුනු

කාලයක් ආන්දෝලනාත්මක පුවත් මැවූ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් තමයි රමිත් රඹුක්වැල්ල කියන්නේ . ඔහු විවාහ වූණේ , ඇමරිකාවේ හැදිලා වැඩුණු සුරූපී තරුණියක වන නැටලි එක්කයි. විවාහ වෙලා වසර දෙකතුනක් ගත වුනු මේ දෙන්නා දැන් දෙමාපියන් වෙන්න පෙරුම් පුරමින් ඉන්නවා.

පුංචි කැදැල්ල එකතු වෙන අලුත් අමුත්තිය පිළිගන්න ඉන්න මේ දෙන්නා ඒ වෙනුවෙන් සාදයකුත් පවත්වලා.පවුලේ හිතවතුන් එක්ක සැමරූ උත්සවයේ ඡායාරූප පහතින්..

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25