ලෝකයේ වඩාත්ම මිල අධික සුනඛයන් 2020

සුනඛයෙකු මිල දී ගැනීමට තීරණයක් ගැනීමට පෙර 2020 ලෝකයේ වඩාත්ම මිල අධික සුනඛයන්ගේ ලැයිස්තුව ඔබ දැක ගත යුතුය. නිවස ඉදිරිපිට සුඛෝපභෝගී සුනඛයෙකු සිටීම ලෝකයේ වඩාත්ම සුඛෝපභෝගී විනෝදාංශයකි.ඇත්ත වශයෙන්ම, බල්ලෙකුගේ ආදරය හා පක්ෂපාතිත්වය මුදලින් විනිශ්චය කළ නොහැකිය. සෑම කෙනෙකුම පාහේ මිල අධික බල්ලෙකු මිලදී ගැනීමට කැමති වීමට හේතුව මෙයයි. ඔබ කැමති විය හැකිය.

#01. Lowchen

මිල: ඇමරිකානු ඩොලර් 2,000 (ඇමරිකානු ඩොලර් 12,000),ආරම්භය: ප්‍රංශය, යුරෝපය

#02. Tibetan Mastiff

මිල: ඇමරිකානු ඩොලර් 2,000 (ඩොලර් 10,000) ආරම්භය: ටිබෙට්, නේපාලය, හිමාලය

#03. Azawakh

මිල: ඇමරිකානු ඩොලර් 2,000 (ඇමරිකානු ඩොලර් 9,500),ආරම්භය: බුර්කිනා ෆාසෝ, මාලි, නයිජර්

#04. Portuguese Water Dog

මිල: US 2,000 USD $ 5,000 USD.ආරම්භය: පෘතුගාලය

#05. Pharaoh Hound

මිල: ඩොලර් 1,800 USD $ 2,500 USD,ආරම්භය: මෝල්ටාව

#06. Black Russian Terrier

මිල: $ 1,750 USD $ 3,500 USD,ආරම්භය: රුසියාව

#07. Samoyed

මිල: ඇමරිකානු ඩොලර් 1,500 (ඇමරිකානු ඩොලර් 14,000),ආරම්භය: වයඹදිග රුසියාව සහ බටහිර සයිබීරියාව

#08. Bernese Mountain Dog

මිල: ඇමරිකානු ඩොලර් 1,500 (ඩොලර් 10,000),ආරම්භය: ස්විට්සර්ලන්තය

#09. French bulldog

මිල: ඩොලර් 1,500 USD $ 6,000 USD,ආරම්භය: එංගලන්තය, ප්‍රංශය

#10. English Bulldog

මිල: US 1,500 USD $ 4,300 USD,ආරම්භය: එංගලන්තය