අයිෆෝන් අයිපෑඩ් කුඩයක් හා විදුලි ලාම්පුවක් ඉල්ලුවද?

නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය ලෙස කටයුතු කරන විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මහත්මියට හිමි ‘ජංගම දුරකතනය හා පරිගණකය ලබාගැනීම’ යන මැයෙන් ඇයගේ පෞද්ගලික ලේකම් මනුල පේරේරා මහතා අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම්වරයාට යැවූ බව කියන ලිපයක් සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍ය තුළ දැඩි අවධානයක් යොමුව තිබේ.එම ලිපිය හරහා අමාත්‍යවරිය වෙනුවෙන් අයිෆෝන් ජංගම දුරකතනය හා අයිපෑඩ් පරිගණක යන්ත්‍රය, ඇයගේ නිල රථය සඳහා විදුලි ලාම්පුවක් හා කුඩයක්, ඇයගේ පසු ගමන් ආරක්ෂක රථය සඳහා වීඅයිපී ලයිට් ඉල්ලා තිබුණි.එසේම මෙතෙක් ඇයට නිකුත් කර ඇති භාණ්ඩ පිළිබඳ විස්තර සඳහන් ලේඛනයක්ද අතිරේක ලේකම්වරයාගෙන් ඉල්ලා තිබුණි.

මෙම ලිපිය සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍ය තුළ දැඩි අවධානයක් යොමුවීමන් අනතුරුව ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය ලේකම් ප්‍රබෝද් උඩුගම මහතා කර තිබේ.එහි සඳහන් වන්නේ අදාළ ලිපියේ සඳහන් වන භාණ්ඩ මීට පෙර අමාත්‍යාංශයේ අමාත්‍යධුර දැරූ අමාත්‍යවරුවන් විසින් භාවිත කර නැවත අමාත්‍යාංශයට භාරදුන් භාණ්ඩ බවත් එකී භාණ්ඩ නැවත ලබාගැනීම වෙනුවෙන් අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම්වරයෙකුගේ ඉල්ලීමක් අනුව පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය විසින් යොමුකර ඇති බවයි.

එම භාණ්ඩ ලේඛණගත භාණ්ඩ බවත් ඉවත්ව යන අමාත්‍යවරයා නැවත අමාත්‍යාංශයට භාර දෙන භාණ්ඩ නව අමාත්‍යවරයාගේ භාවිතය සඳහා ලබාදෙන බවත් එම භාණ්ඩ නීත්‍යානුකූලව ලබා ගත යුතු බවත් අදාළ නිවේදනයේ දැක්වෙයි.ඒ අනුව මෙතක් භාර නොදුන් භාණ්ඩ ඉල්ලා ඇති අතර ලබාදුන් භාණ්ඩ සඳහා ලේඛණය අදාළ ලිපිය මගින් ඉල්ලා ඇති බවත් ලිපිය වැරදි ලෙස අර්ථකතනය කරමින් සමාජ මාධ්‍ය හරහා හුවමාරු වන බවත් එය පිළිකුළෙන් යුතුව හෙළා දකින බවත් මාධ්‍ය ලේකම්වරයා පවසයි.