කවීෂා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ෂෙහාන් ජයසූරිය සමග යුග දිවියට

සිනමා නිළි ඩිලානි අබේවර්ධන හා ගායක සමන් පුෂ්පවර්ණගේ එකම දියණිය කවීෂා කාවින්දි යුග දිවියට පිවිස තිබේ. ඇය අතගත්තේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ෂෙහාන් ජයසූරියයි. කොරෝනා වසංගතයෙන් බැටකා ඇති ඇමරිකාවේ උත්සව පැවැත්වීමේ පවතින දැඩි සීමා නිසා කවීෂා-ෂෙහාන් අතර මංගල උත්සවය ඉතා චාම් ලෙස පසුගියදා සිදු විය. එහි ඡායාරූප කිහිපයක් මේ සමග පළවේ.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17