රූපලාවන්‍ය ශිල්පී චන්දිමාල් ජයසිංහ උපන්දියට පෙර

රූපලාවන්‍ය ශිල්පී චන්දිමාල් ජයසිංහගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් ලබාගත් ඡායාරූප පෙළක් මේ වන විට නිකුත් කර තිබෙනවා.චන්දිමාල් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වෙනස්ම වැඩ කරන කෙනෙක් විදිහට කෙනෙක් විදිහට තමයි හැමෝම අතර ජනප්‍රිය.ඒ වගේම ඔහුගේ උපන්දින සාදයන් වෙනස්ම විදිහකට පැවැත්වීමද විශේෂත්වයක්.මෙවරත් වෙනස්ම විදිහකට ගත්ත මෙම ඡායාරූප ඩාක් රූම් කැමරා කාචයට හසුව තිබෙනවා.එම ජායා රුප

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16