ෂර්ලොක් හෝම්ස් වගේ රහස් පරික්ෂකවර‍යෙක් වෙන්න ඔයත් ආසද

ඔබට ෂර්ලොක් හෝම්ස් අභිබවා යාමට නොව කුඩා තොරතුරු කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට ඉගෙන ගැනීම පාඩුවක් වන්නේ නැත. යම් දෙයක් ගැන තියුණු අවධානයක් යොමු කිරිමට හැකියාවක් ඇතිකරගැනිම සුලු පටු කාරනයක් නොවේ.නමුත් මෙම හැකියාව වර්ධනය කර ගැනිමට හැකිනම් එදිනෙදා අවස්ථාවන්ට ඔබට උපකාරී වනවා.

අද, අප ඊෆාස්ටර් ඔබට ඉතා සුලු දේ කෙරෙහි වුවත් අවධානය යොමු කිරීම සඳහා ඔබේ හැකියාවන් වර්ධනය කිරිමට උපකාරී වන ප්‍රශ්නාවලියක් ඉදිරිපත් කරයි

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

පිලිතුරු

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.