චන්ද්‍රසේන හෙට්ටිආරච්චි උපන් දිනය සැමරූ හැටි

(07) සිය උපන්දිනය සමරු ප්‍රසංග වේදිකාව සිය මියුරු හඬින් වසගයට පත් කරන ගායන ශිල්පියෙක් තමයි චන්ද්‍රසේන හෙට්ටිආරච්චි මහතා.ඒ බිරිඳ මංගලිකා සහ ගයන හෙට්ටිආරච්චි සහ ලිහිණි යන පවුලේ උදවිය සමගයි. ‍දශක ගණනාවක් සිය මියුරු ස්වරය තම රසිකයන්ට ලබා දුන් ඔහු ගායන ‍ක්ෂේත්‍රයේ නොමැකෙන නමක් රදව‍ාගෙන සිටි.එහි ඡායාරූප පෙලක් අද ඔබ වෙනුවෙන් අප රැගෙන ආවේ.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16