සැමියාගෙන් කිසිම උදවුවක් නෑ, මම සේරම කැපකිරීම් කරන්නේ දරුවා හදාගන්න – වත්සලා ඇත්ත හෙළිකරයි

මේ දවස්වල වැඩිය පෙන්න හිටියේ නැතත් තාමත් හැමෝගෙම ආදරේ දිනාගන්න සමත්වෙලා ඉන්න සුන්දර රංගන ශිල්පිනියක් තමයි වත්සලා දියලගොඩ කියන්නේ, විවාහයෙන් පස්සේ වත්සලා නිතර නිතර දකින්න හිටියේ නෑ, ඉතින් අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ…

Read more