ලෝකයේ විශාලතම මගි ප්‍රවාහනය සදහා යොදා ගන්නා නැව් 30 ක්

මිල අධික සුඛෝපභෝගී රාජකීය කැරිබියන්, ක්ෂේම භූමිය සහ සැණකෙළි යාත්‍රා ඇතුළුව 2020 වන තෙක් ලොව විශාලතම මගී නැව් පිලිබදවයි අද ඔබට ඉදිරිපත්කරන්නේ. ජාත්‍යන්තර මගී නෞකා කර්මාන්තය දිනෙන් දින පුළුල් වෙමින් පවතී. සුඛෝපභෝගී මගී නැව් 2020 තවත් විශාල නැව් නිෂ්පාදනය වන හෙයින්, ලොව පුරා සිටින සිය අමුත්තන්ට අමතක නොවන අත්දැකීම් සහිත හොඳම නිවාඩු චාරිකා සඳහා පිටත් විය හැක. සංචාරකයින්ගේ විවිධ රුචි අරුචිකම් තෘප්තිමත් කිරීම සඳහා, නව දියුණු කල මගී නැව් විශාල ප්‍රමාණවලින් සහ හැඩයන්ගෙන්, වඩා හොඳ පැකේජවලින් යුක්ත වන අතර ඇත්ත වශයෙන්ම එය හැකි තරම් සුඛෝපභෝගී හා මිල අධික වේ. ඔබට බුක්තිවිදිය හැකිය සුඛෝපභෝගී සංචාරක ගමනාන්ත වලට මෙම නැව් යොදා ගැනේ

ඉදිරි වසරවලදී විශාලතම, මිල අධික, සුඛෝපභෝගී සහ තාක්‍ෂණිකව දියුණු වූ නෞකා කිහිපයක් ලෝකය පුරා නිසැකවම දකින්නට ලැබෙනු ඇත. ඊ ෆාස්ටර් අපි ඔබට මේ ලිපියෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ ලෝකයේ විශාලතම සහ විශාලතම මගී නැව් 2020 ශ්‍රේණිගත කිරීම ඔවුන්ගේ දළ ප්‍රමාණය හා මගී ධාරිතාව ය.

01. Symphony of the Seas 

මගී ධාරිතාව: 5,518,සාදන ලද පිරිවැය: ඩොලර් බිලියන 1.35,ටොන්: 228,081,ප්‍රමාණය: මීටර් 361.011,රට: බහමාස්,හිමිකරු: රෝයල් කැරිබියන් කෘස් ලිමිටඩ්.,ක්‍රියාකරු: රාජකීය කැරිබියානු ජාත්‍යන්තරය,සම්පුර්ණ කරන ලද්දේ: 23 මාර්තු 2018,වේගය: (පැයට කි.මී. 41; පැයට සැතපුම් 25),මගී ගාස්තු: ඇමරිකානු ඩොලර් 50 යි,කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්: 2,200,මගී කුටි: කාමර 811,අංගන අංකය: බී 34

02. Harmony of the Seas

මගී ධාරිතාව: 5,479,සාදන ලද පිරිවැය: ඩොලර් බිලියන 1.35,ටොන්: 226,963,ප්‍රමාණය: මීටර් 361.79,රට: බහමාස්,හිමිකරු: රෝයල් කැරිබියන් කෘස් ලිමිටඩ්.,ක්‍රියාකරු: රාජකීය කැරිබියානු ජාත්‍යන්තරය,සම්පුර්ණ කරන ලද්දේ: 13 මැයි 2016,තනන්නා: චැන්ටියර්ස් ඩි එල් ඇට්ලැන්ටික්
වේගය: (පැයට කි.මී. 46; පැයට සැතපුම් 29) උපරිම (පැයට කි.මී. 41; පැයට සැතපුම් 25)
මගී ගාස්තු: පුද්ගලයෙකුට ඩොලර් 127 කි,කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්: කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 2,100 ක්,මගී කුටි: කාමර 344,අංගන අංකය: A34

03. Allure of the Seas

මගී ධාරිතාව: 5,484,සාදන ලද පිරිවැය: ඩොලර් බිලියන 1.5 කි,ටොන්: 225,282
ප්‍රමාණය: මීටර් 360 යි,රට: බහමාස්,හිමිකරු: රෝයල් කැරිබියන් කෘස් ලිමිටඩ්.,ක්‍රියාකරු: රාජකීය කැරිබියානු ජාත්‍යන්තරය,සම්පුර්ණ කරන ලද්දේ: 2010 ඔක්තෝබර් 28,සාදන්නා: STX යුරෝපය,වේගය: (පැයට කි.මී. 41.9; පැයට සැතපුම් 26.0),මගී ගාස්තු: පුද්ගලයෙකුට ඩොලර් 127 කි,කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්: කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 2,200 ක්,මගී කැබින්: කැබින් 2,706,අංගන අංකය: 1364

04. Oasis of the Seas

මගී ධාරිතාව: 5,484,සාදන ලද පිරිවැය: ඩොලර් බිලියන 1.4,ටොන්: 225,000,
ප්‍රමාණය: දිග: මීටර් 361.6 (අඩි 1,186.5), උස: ජල මාර්ගයට ඉහළින් මීටර් 72 (අඩි 236)
රට: බහමාස්,හිමිකරු: රෝයල් කැරිබියන් කෘස් ලිමිටඩ්.,ක්‍රියාකරු: රාජකීය කැරිබියානු ජාත්‍යන්තරය,සම්පුර්ණ කරන ලද්දේ: 2009 ඔක්තෝබර් 28,සාදන්නා: STX යුරෝපය
වේගය: (පැයට කි.මී. 41.9; පැයට සැතපුම් 26.0),මගී ගාස්තු: පුද්ගලයෙකුට ඩොලර් 127 කි
කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්: කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 2,200 ක්,මගී කැබින්: කැබින් 344
අංගන අංකය: 1363

05. AIDA Nova

මගී ධාරිතාව: 5252,සාදන ලද පිරිවැය: ඩොලර් බිලියන 1.1,ටොන්: 183,858 ජීටී,ප්‍රමාණය: මීටර් 337,රට: ඉතාලිය,හිමිකරු: කානිවල් කෝපරේෂන් සහ පීඑල්සී,ක්‍රියාකරු: AIDA Kreuzfahrten (AIDA Cruises),සම්පුර්ණ කරන ලද්දේ: 12 දෙසැම්බර් 2018
සාදන්නා: මේයර් වර්ෆ්ට්,වේගය: 23 kn / 43 kph / 26 mph,මගී ගාස්තු: පුද්ගලයෙකුට ඩොලර් 400 කි,කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්: කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 1,500 ක්
මගී කැබින්: කැබින් 344

06. MSC Bellissima

මගී ධාරිතාව: 4,500,සාදන ලද පිරිවැය: ඩොලර් බිලියනයකි,ටොන්: 171,598,ප්‍රමාණය: මීටර් 315.83,රට: ප්‍රංශය,හිමිකරු: එම්එස්සී කෘස්,ක්‍රියාකරු: එම්එස්සී කෲස්,දියත් කරන ලද්දේ: 2019
ඉදිකිරීම් ආරම්භ විය: 2017 නොවැම්බර් 15,තනන්නා: චැන්ටියර්ස් ඩි එල් ඇට්ලැන්ටික්,වේගය: ගැට 21.8 (පැයට කි.මී. 40.4; පැයට සැතපුම් 25.1),මගී ගාස්තු: පුද්ගලයෙකුට ඩොලර් 789 කි,
කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්: කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 1,536 ක්,මගී කැබින්: කැබින් 2,217

07. MSC Meraviglia

මගී ධාරිතාව: 4,500,සාදන ලද පිරිවැය: ඩොලර් බිලියනයකි,ටොන්: 167,600 ,ප්‍රමාණය: මීටර් 315.3,රට: ප්‍රංශය,හිමිකරු: එම්එස්සී කෘස්,ක්‍රියාකරු: එම්එස්සී කෘස්,දියත් කරන ලද්දේ: 2016 සැප්තැම්බර් 2,සාදන්නා: STX යුරෝපය (ශාන්ත නසීර්),වේගය: ගැට 22.7 (පැයට කි.මී. 42.0; පැයට සැතපුම් 26.1),මගී ගාස්තු: පුද්ගලයෙකුට ඩොලර් 789 කි,කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්: කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 1,536 ක්,මගී කැබින්: කැබින් 2,250

08. Spectrum of the Seas

මගී ධාරිතාව: 4,500,සාදන ලද පිරිවැය: ඩොලර් මිලියන 940,ටොන්: 168,666,ප්‍රමාණය: මීටර් 347.16,රට: බහමාස්,හිමිකරු: රෝයල් කැරිබියන් කෘස් ලිමිටඩ්.,ක්‍රියාකරු: රාජකීය කැරිබියානු ජාත්‍යන්තරය,සම්පුර්ණ කරන ලද්දේ: 3 ජුනි 2019,සාදන්නා: මේයර් වර්ෆ්ට්,වේගය: (පැයට කි.මී. 41; පැයට සැතපුම් 25),මගී ගාස්තු: පුද්ගලයෙකුට ඩොලර් 127 කි,කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්: කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 1,500 ක්,මගී කැබින්: කැබින් 375,අංගන අංකය: එස් .700

09. Quantum of the Seas

මගී ධාරිතාව: 4,180,සාදන ලද පිරිවැය: ඩොලර් මිලියන 935,ටොන්: 168,666 ටී
ප්‍රමාණය: මීටර් 348,රට: බහමාස්,හිමිකරු: රෝයල් කැරිබියන් කෘස් ලිමිටඩ්.,ක්‍රියාකරු: රාජකීය කැරිබියානු ජාත්‍යන්තරය,සම්පුර්ණ කරන ලද්දේ: 2014 ඔක්තෝබර් 28,තනන්නා: මේයර් වර්ෆ්ට්, පැපන්බර්ග්, ජර්මනිය,වේගය: ගැට 22 ක් (පැයට කි.මී. 41; පැයට සැතපුම් 25)
මගී ගාස්තු: සියලුම රාජකීය කැරිබියානු නැව්වල මගීන්ට පුද්ගලයෙකුට දිනකට ඩොලර් 14.50 බැගින් අය කෙරේ (සූට් වල සිටින මගීන් සඳහා ඩොලර් 17.50),කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්: කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 1,500 ක්,මගී කැබින්: කැබින් 2,090,අංගන අංකය: එස්. 697

10. Ovation of the Seas & Anthem of the Seas

මගී ධාරිතාව: 4,180,සාදන ලද පිරිවැය: ඩොලර් බිලියන 1.35 කි,ටොන්: 167,800 ජීටී
ප්‍රමාණය: මීටර් 348,රට: බහමාස්,හිමිකරු: රෝයල් කැරිබියන් කෘස් ලිමිටඩ්,ක්‍රියාකරු: රාජකීය කැරිබියානු ජාත්‍යන්තරය,සම්පුර්ණ කරන ලද්දේ: 8 අප්‍රේල් 2016,තනන්නා: මේයර් වර්ෆ්ට්, පැපන්බර්ග්, ජර්මනිය,වේගය: ගැට 22 ක් (පැයට කි.මී. 41; පැයට සැතපුම් 25)
මගී ගාස්තු: අභ්‍යන්තරය. $ 399,කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්: කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 1,500 ක්,මගී කැබින්: 440 කැබින්

11. Norwegian Bliss

මගී ධාරිතාව: 4,000,සාදන ලද පිරිවැය: ඩොලර් බිලියන 1 යි,ටොන්: 168,028 ජීටී,ප්‍රමාණය: 333.5 m,රට: බහමාස්,හිමිකරු: නෝර්වීජියානු කෘස් ලයින්,ක්‍රියාකරු: නෝර්වීජියානු කෘස් ලයින්,සම්පුර්ණ කරන ලද්දේ: 2018 මාර්තු 15,තනන්නා: මේයර් වර්ෆ්ට්, පැපන්බර්ග්, ජර්මනිය
වේගය: ගැට 22.5 (පැයට කි.මී. 42) (පැයට සැතපුම් 26) ,මගී ගාස්තු: එක් පුද්ගලයෙකුට 95 9.95,කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්: කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 1,731 ක්,මගී කැබින්: කැබින් 444,අංගන අංකය: එස් .707

12. Norwegian Joy

මගී ධාරිතාව: 3,900,සාදන ලද පිරිවැය: ඩොලර් මිලියන 761,ටොන්: 167,725 ජීටී,ප්‍රමාණය: 325.9 m,රට: බහමාස්

13. Norwegian Escape 

මගී ධාරිතාව: 4,266,සාදන ලද පිරිවැය: ඩොලර් බිලියන 1.4,ටොන්: 164,600 ටී,ප්‍රමාණය: 325.9 m,රට: බහමාස්

14. Costa Smeralda 

මගී ධාරිතාව: 5,224,සාදන ලද පිරිවැය: ඩොලර් මිලියන 950,ටොන්: 185,010 ජීටී
ප්‍රමාණය: මීටර් 337,රට: ඉතාලිය,හිමිකරු: කානිවල් කෝපරේෂන් සහ පීඑල්සී

15. World Dream Cruise Ship 

මගී ධාරිතාව: 3,400,සාදන ලද පිරිවැය: ඩොලර් මිලියන 960,ටොන්: 150,695 ජීටී
ප්‍රමාණය: මීටර් 335 යි,රට: බහමාස්,හිමිකරු: (GHK) ජෙන්ටින් හොංකොං ලිමිටඩ්

16. MSC Grandiosa

මගී ධාරිතාව: 6,300,සාදන ලද පිරිවැය: ඩොලර් මිලියන 900 කි,ටොන්: 181,541 ජීටී
ප්‍රමාණය: මීටර් 331.43 (අඩි 1,087.4),රට: බහමාස්,හිමිකරු: (GHK) ජෙන්ටින් හොංකොං ලිමිටඩ්

17. Wonder of the Seas

මගී ධාරිතාව: 5,518,සාදන ලද පිරිවැය: ඩොලර් බිලියන 1.35 කි,ටොන්: 228081 ජීටී
ප්‍රමාණය: දිග: අඩි 1,188,රට: බහමාස්

18. MSC Seashore

මගී ධාරිතාව: 5,632,සාදන ලද පිරිවැය: ඩොලර් මිලියන 765.5,ටොන්: 153,516 ජීටී
ප්‍රමාණය: මීටර් 323 යි,රට: මෝල්ටාව,හිමිකරු: එම්එස්සී කෘස්,ක්‍රියාකරු: එම්එස්සී කෘස්
සම්පුර්ණ කරන ලද්දේ: 29 නොවැම්බර් 2017

19. MSC Seaview

මගී ධාරිතාව: 5,429,සාදන ලද පිරිවැය: ඩොලර් මිලියන 765.5,ටොන්: 153,516 ජීටී
ප්‍රමාණය: අඩි 1060 ක් දිග,රට: මෝල්ටාව

20. MSC Seaside

21. MS Freedom of the Seas

මගී ධාරිතාව: 3,634,සාදන ලද පිරිවැය: ඩොලර් මිලියන 800 කි,ටොන්: 155,889 ජීටී
ප්‍රමාණය: මීටර් 338.77,රට: බහමාස්,ක්‍රියාකරු: රාජකීය කැරිබියානු ජාත්‍යන්තරය

22. Liberty of the Seas

මගී ධාරිතාව: 3,634,සාදන ලද පිරිවැය: ඩොලර් මිලියන 800 කි,ටොන්: 155,889 ජීටී
ප්‍රමාණය: 338.91 m,රට: බහමාස්,ක්‍රියාකරු: රාජකීය කැරිබියානු ජාත්‍යන්තරය
සම්පුර්ණ කරන ලද්දේ: 2007 මැයි 18

23. Costa Diadema

මගී ධාරිතාව: 4,947,සාදන ලද පිරිවැය: ඩොලර් මිලියන 740,ටොන්: 132,500 ටී
ප්‍රමාණය: මීටර් 306 යි,රට: ඉතාලිය, ජෙනෝවා,හිමිකරු: කානිවල් කෝපරේෂන් සහ පීඑල්සී
ක්‍රියාකරු: කොස්ටා ක්‍රොසියර්

24. Independence of the Seas

මගී ධාරිතාව: 4,370,සාදන ලද පිරිවැය: ඩොලර් මිලියන 828,ටොන්: 155,889 ජීටී
ප්‍රමාණය: මීටර් 339 යි,රට: බහමාස්,හිමිකරු: රාජකීය කැරිබියානු ජාත්‍යන්තරය
ක්‍රියාකරු: රාජකීය කැරිබියානු ජාත්‍යන්තරය

25. Carnival Panorama

මගී ධාරිතාව: 4,008,සාදන ලද පිරිවැය: ඩොලර් මිලියන 780 කි,ටොන්: 133,868 ජීටී
ප්‍රමාණය: මීටර් 322,රට: පැනමාව,හිමිකරු: කානිවල් කෝපරේෂන් සහ පීඑල්සී,
සම්පුර්ණ කරන ලද්දේ: 2019 දෙසැම්බර් 10

26. Norwegian Encore

මගී ධාරිතාව: 4,004,සාදන ලද පිරිවැය: ඩොලර් බිලියනයකි,ටොන්: 169,116 ජීටී
ප්‍රමාණය: 333.5 m,රට: බහමාස්,සම්පුර්ණ කරන ලද්දේ: 2019 ඔක්තෝබර් 30

27. Carnival Horizon

මගී ධාරිතාව: 3,936,සාදන ලද පිරිවැය: ඩොලර් මිලියන 800 කි,ටොන්: 133,500 ටී
ප්‍රමාණය: මීටර් 323 යි,රට: පැනමාව,හිමිකරු: කානිවල් කෝපරේෂන් සහ පීඑල්සී

28. Voyager of the Seas

29. Sky Princess

මගී ධාරිතාව: 3,660,සාදන ලද පිරිවැය: ඩොලර් මිලියන 700 කි,ටොන්: 145,281 ජීටී
ප්‍රමාණය: 330 m,රට: බර්මියුඩාව,හිමිකරු: කානිවල් කෝපරේෂන් සහ පීඑල්සී,සම්පුර්ණ කරන ලද්දේ: 2019 ඔක්තෝබර් 12,සාදන්නා: ෆින්කන්ටියරි, මොන්ෆල්කෝන්, ඉතාලිය

30. Majestic Princess

මගී ධාරිතාව: 3,560,සාදන ලද පිරිවැය: ඩොලර් මිලියන 766,ටොන්: 144,216 ජීටී
ප්‍රමාණය: 330 m,රට: එක්සත් රාජධානිය,හිමිකරු: කානිවල් කෝපරේෂන් සහ පීඑල්සී,සම්පුර්ණ කරන ලද්දේ: 9 ජූලි 2017,සාදන්නා: ෆින්කන්ටියරි, මොන්ෆල්කෝන්, ඉතාලිය,වේගය: ගැට 22 ක් (පැයට කි.මී. 41; පැයට සැතපුම් 25)