2020 එක්සත් රාජධානියේ අවුල් සහගත නිදන කාමර 16 ලොවක් මවිතයට පත්කලා

ඔබ කවදා හෝ ඔබේ නිදන කාමරය පිලිවෙලකට තබාගතයුතු යැයි කිසිවිටකත් සිතුවාද?, ඔබ ඔබේ කාමරය දෙස බලා එය කෙතරම් අවුල් සහගතද යන්න වටහාගත්තාද? බොහෝ විට අපනම් අපගේ නිදන කාමරය පිළිවෙලකට තබාගත යුතුයි යන්න නිරතුරුවම සිතනවා විය හැකි. මෙම ඡායාරූප 16 ඔබට ඔබ ගැන තිරණය කිරිමට උපකාරී වේ යැයි සිතමු.බෙඩ් එස්ඕඑස් නම් සමාගම එක්සත් රාජධානියේ ඇති අවුල් සහගත නිදන කාමරය සොයා ගැනීමේ අරමුණින් ඡායාරූප තරඟයක් පැවැත්වීය.එය “එක්සත් රාජධානියේ අවුල් සහගත නිදන කාමරය ඇත්තේ කාටදැයි සොයා බැලීමට බෙඩ් එස්ඕඑස් විසින් කරන ලද තරඟයකි. ජයග්‍රාහකයාට ඩොලර් 400 ක තැගයක් ලබාදිමට තිරණය කලේය.” මෙම තරගයට දිවයින පුරා තරග කරුවන් 300ක් ඇතුළත් වු අතර විශාල තරගයක් පැවැත්විය. ඇත්ත වශයෙන්ම, නිරෝධායනය සමඟ යම් සම්බන්ධයක් පැවතිය හැකිය.තරඟයේ ජයග්‍රාහකයින් දැන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර, 2020 වසරේ එක්සත් රාජධානියේ අවුල් සහගත නිදන කාමර දෙස බැලීමට අප ඔබට ආරාධනා කරමු.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16