ජනප්‍රිය නලු හර්ශණ බෙත්මගේ විවාහයේ වෙඩින් ජායාරූප 35

යොවුන් රංගන ශිල්පියෙකු වන හර්ශණ බෙත්මගේ විවාහය පසුගියදා සිදුවුණා.හර්ෂණ බෙත්මගේ යනු නව පරපුරේ ජනප්‍රිය චරිතයක් වගේම ටෙලිනාට්‍ය චරිත රැසකට තම රංගන දායකත්වය ලබාදුන් අති දක්ෂ කලාකරුවෙක්. ඔහුගේ විවාහයේ දී ලබාගත් ජායාරුප පෙලක් අද ඔබට අප ඉදිරිපත් කිරිමට අදහස් කලා. එහි චායාරූප මෙලෙස අප ඉදිරිපත් කරන්නෙමු.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31