බෙහෙවින් සමාන පුද්ගලයන් 20 ක්

එය කලාව අනුකරණය කරන ජීවිතයේ සිද්ධියක් වේවා හෝ වෙනත් ආකාරයකින් වේවා, අපෙන් කිසිවෙකුට නිශ්චිත විය නොහැක, නමුත් එහි සිටින බොහෝ පුද්ගලයින් ඇතැම් කාටූන් චරිතවලට සමාන බවක් පෙනීම පුදුම සහගතයි.සැබෑ ජීවිතයේ ඔබට හමුවිය හැකි කාටූන් චරිත 17 ක් මෙන්න. තව කීදෙනෙක් ඉන්නවද? ඔබට එවැනි චරිත හමුවි තිබේ?

1.එල්සා ෆොරොම් ෆෝ‍රසන්

2.ට්වීටි කැනරි සමඟ ලූනි ටියුන්ස් හි මහලු කාන්තාව

3.කාල් ෆෙඩ්රික්සන් ඉහළට

4.රසල් ෆොරොම් අප්

5. ද චිප් ඇල්ෆ්‍රෙඩෝ ලින්ගුවිනි ෆොරොම් රැටටියුල්

6. ද ලිට්ල් ගර්ල් බු ෆොරොම් මොන්ස්ටර්ස් ඉන්ක්

7.ද ඉන්ක්‍රෙඩිබල්ස් වෙතින් එඩ්නා ප්‍රකාරය

8.කැට් මෑන්

9.ජෝනි බ්‍රෙවෝ ඉන් රියල් ලයිෆ්

10.එරික් කැට්මැන් ෆොරොම් South Park

11.අ රියල් ලයිෆ් පිටර් ග්‍රිෆින්

12.ඛාල් ඩ්‍රෝගෝ එදිරිව ලයන් කිං වෙතින් ස්කාර්

13.අයිස් යුගයේ සිට ග්‍රේහවුන්ඩ් එදිරිව සිද්

14.සෙල්මා සහ පැටී බුවියර් ද සිම්ප්සන්ස් වෙතින්

15.කෝපාවිෂ්ට බළලා සහ කුං ෆු පැන්ඩා හි මාස්ටර් ෂිෆු

16.වෝල්ටර් වයිට් සහ නෙඩ් ෆ්ලැන්ඩර්ස්

17.මෝවානා වෙතින් මෝවානා

18.චාමින් කුමරු සහ සැක් එෆ්‍රොන්

19.ස්කාර් සහ ගැරී ඕල්ඩ්මන්

20.උර්සුලා සහ මාමා ජුනි