ළදරු වයසේ සිටම ඔබේ දරුවටත් මෙන්න මේ දේවල් කිහිපය අනිවාර්යෙන් උගන්වන්න

කුඩා කාලයේ සිටම ගේ දොර වැඩකටයුතු සඳහා දරුවන් යොමුකරවීම ඔවුන්ගේ වැඩිහිටි ජීවිතයට රුකුලක් වන බව විද්‍යාඥයින් විසින් පෙන්වා දේ. ළමුන් එවැනි කුඩා කුඩා ක්‍රියාකාරකම් සඳහා දායක කරගැනීම මඟින් ඔවුන්ගේ මානසික සෞඛ්‍යය වැඩිදියුණු වීමට හා ඔවුන් පවුලට ඉතා වැදගත් යන්නෙන් ඔවුන් තුලම හැඟීමක් ඇති වීම කෙරෙහි ධනාත්මක බලපෑමක් සිදුකරනු ලබයි. කෙසේවෙතත්, දරුවන් නිවසේ කටයුතු වලට මැදිහත් කරගැනීමට වඩාත් සුදුසු යැයි හැඳින්වෙන කාල සීමාවන් කිහිපයකි. ඒ ඒ අවධීන් වලදී දරුවාට විවිධ දෑ ඉගෙනීමට හා අත්දැකීම් ලබාගැනීමට ආරක්ෂිත පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම සහා ඒ සඳහා මාර්ගෝපදේශනය ලබාදීමට කටයුතු කිරීම බුද්ධිමත් දෙමාපියන් වන ඔබ සතු වගකීමකි.

01. අවුරුදු 2-5 අතර වයස් සීමාව – රටාවන් සහා පෙළගැස්වීම් පිළිබඳ ඉගෙනගැනීම

මේ වයස් සීමාවේදි දරුවන් හට ලබාදෙන ක්‍රියාකාරකම් ඔවුන් තුල නව හැකියා සහා කුසලතාවන් වැඩිදියුණු වන ආකාරයේ ඒවා වියයුතුයි. උදාහරණයක් ලෙස සෑම කටයුත්තකම ආරම්භයක්, මැදක් සහා අවසානයක් සහිත බව අවබෝධ වන ආකාරයේ ක්‍රියාකාරකම් ඉගැන්විය යුතුයි. ඇඳුමක් ‍තෝරාගැනීම, ඇඳුම ඇඳගෙන සිටීම හා අවසානයේ ඇඳුම ගලවා කුණු රෙදි බඳුනට දැමීම යන සරලක්‍රියාකාරකම් ඉගැන්වීම හරහා මෙය සිදුකල හැකියි. මේ අවධියේදි දරුවන් විසින් විශාල වැඩකටයුත්තක් පියවර වශයෙන් සිදුකරන ආකාරය පිලිබඳව ඉගෙනගනිති. විවිධ වයස් සීමාවන් වලදී දරුවන් හට අලුත් ක්‍රියාකාරකම් ඉගෙනීමට අවස්ථාව ලබාදෙන අතරේ ඔවුන් මින් පෙර උගත්ක්‍රියාකාරකම් වල ඒ ආකාරයෙන්ම නිරත වීමට ඔවුන්ව උනන්දු කිරීමට කටයුතු කිරීම ද පුහුණුව උදෙසා ඉතා වැදගත් වේ.
නිර්දේශිත වෙනත් ක්‍රියාකාරකම් : සෙල්ලම් බඩු පිළිවෙලකට තැබීම, පොත් පිළිවෙලකට තැබීම, ඇඳ සිටි ඇඳුම් රෙදි බේසමට දැමිම, නිදාගත් ඇඳ සකස් කිරීම, ආහාර ගැනීමෙන් පසු පිඟාන පිරිසිදු කිරීම වැනි ක්‍රියාකාරකම් සඳහා උනන්දු කරවිය හැකියි.

02. අවුරුදු 6-7 වයස් සීමාව – උපකාර කිරීමට ඉගෙන ගැනීම සහා කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම් වලට සහභාගී වී කටයුතු කරන ආකාරය ඉගෙන ගැනීම.

මේ වයස් සීමාවේදී දරුවන් ඉතා උනන්දුවකින් සහා ක්‍රියාශීලි බවකින් උගනිති. කණ්ඩායම් හැඟීම සහා එකිනෙකාට උදව් කිරීමේ වැදගත්කම ඉගැන්වීමට සුදුසුම කාලය මේ කාලයයි. විශේෂයෙන්ම මව සමඟ එකතුවී මුළුතැන්ගෙයි ආහාර පිසින කටයුතු වලදී, ආහාර මේසය සකස් කිරීමේදී, වෙළඳසැලකදී ලැයිස්තුවකට අනුව බඩු ‍තෝරාගැනිමේදී ආදී අවස්ථා වලදී ඔබට සහාය ලබාදෙන ලෙස දරුවා ඊට සහභාගී කරගැනීම සිදුකල හැකියි. එසේ නිවසේ කටයුතු වලට ක්‍රියාකාරිව දායක වීමට ලැබීම දරුවා තුල තෘප්තියක් වර්ධනය කරනු ලබන අතර එමඟින් දරුවා නිවසේ සාමාජිකයින් සමඟ ඇති බැඳීම තවදුරටත් සමීප හා ශක්තිමත් එකක් වීමට සෘජුවම බලපානු ලබයි.
නිර්දේශිත වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්: සුරතුලුන්ට ආහාර දැමීම, පැළ වලට වතුර දැමීම, සාප්පු සවාරි වලදී ආදී අවස්ථා වලදී දරුවන්ගේ සහාය ලබාගැනීම.

03. අවුරුදු 8-9 වයස් සීමාව – සෑම දෙකයටම ඊට අදාල් ස්ථානයක් පවතින බව ඉගෙනගැනීම

දරුවන් වයසින් වැඩෙන විට වගකීම පිළිබඳ හැඟීමක් ඔවුන් තුල වර්ධනය වේ. විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ දේවල් කළමනාකරණය කරගතයුතු බව ඔවුන් හට අවබෝධයක් ඇතිවේ. නිවසේ මනා පිළිවෙලක් සහිත පරිසරය නිරික්ෂණය කිරීම හරහා ඔවුන් පිළිවෙල පිලිබඳ මුල් පාඩම් ඉගෙන ගනිති. දෙමාපියන් විසින් පිළිවෙල පවත්වාගැනීමේ වැදගත්කම දරුවාට හොඳින් ප්‍රායෝගිකව සිදුකර පෙන්වමින් ඉගැන්වීම වැදගත් ය. එහිදී දරුවන් හට ඔවුන්ගේ කාමර සහා එහි ඇති දේවල් පිළිවෙලකට අසුරා තැබීමට, පාසල් පොත් ආදිය මේසය මත පිළිවෙලින් අසුරා තැබීමට,සෙල්ලම් බඩු භාවිතයෙන් පසු එක් ‍රැස් කර වෙනත් ස්ථානයක තැබීමට ආදි ක්‍රියාකාරකම් දරුවා විසින් සිදුකරවීමට කටයුතු කල හැකියි. ඒ හරහා දරුවා නිති පතා පිළිවෙල පවත්වාගනිමින් තමන ඉන්නා ස්ථානය පිරිසිදුව, ක්‍රමවත් පවතවාගන්නා ආකාරය පිළිබඳව ඉගෙන ගනියි.
නිර්දේශිත වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්: ඔවුන්ගේ බඩු බාහිරාදිය පිළිවෙලකට අසුරා තැබීමට, රෙදි නවා අල්මාරියේ අසුරා තැබීමට, පිඟන් හැඳි ගෑරූප්පු ආදිය රාක්කයේ අසුරා තැබිමට ආදී ක්‍රියාකාරකම් සඳහා දරුවා උනන්දු කරවිය හැකියි.

04. 10-11 වයස් සීමාව- ස්වශක්තිය සහිත පුද්ගලයෙකු වීමට ඉගෙන ගැනීම

මේ වයස් සීමාවේදි දරුවාව තරමක් භාරදුර කටයුතු සඳහා සහභාගී කරවාගැනීම සිදුකල හැකියි. විශේෂයෙන්ම් කාල සීමාවන්ට අනුගතව කටයුතු සිදුකල යුතු ආකාරය පිලිබඳව ඔවුන් හට ඉගැන්වීමට සුදුසුම කාලයයි. උදාහරණයක් ලෙස උදෑසන ආහාර වේල සැකසිම හෝ පාසල් යන දිනවලදී දිවා ආහාරය ආහාරය අසුරාගැනීම ආදී කටයුතු සඳහා දරුවා සහභාගී කරවා ගත හැකියි. සංකීර්ණ, පියවර කිහිපයක් සහිත එවැනි කටයුතු හරහා ක්‍රියාකාරකමක් නිවැරදිව සම්පූර්ණ කිරීමට කටයුතු කල යුතු පියවර පිලිබඳව ස්වයං පුහුණුවක් ලබාගැනීමට දරුවාට ඉඩ ප්‍රස්ථාව හිමිවේ. එමඟින් ඔවුන්ගේ කාලය කළමනාකරණය කිරීමේ හැකියාව සහා ගැටළු විසඳාගැනීමේ හැකියාවන් වඩාත් වර්ධනය වීම සිදුවේ.
නිර්දේශිත වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්: කුණු බඳුනේ කුණු හිස් කිරීම, නිවසේ දූවිලි ඉවත්කිරීම, ආදී ක්‍රියාකාරකම්.

05. අවුරුදු 12-15 අතර වයස් සීමාව – ප්‍රමුඛතාව ලබාදිය යුතු දෑ ගැන ඉගෙන ගැනීම

නව යොවුන් වියේදී ගේ දොර කටයුතු සඳහා දායක වීම දරුවා තුල ධනාත්මක ස්වයං -ආත්මාභිමානයක් ඇති කිරීමෙහි ලා ප්‍රධාන වශයෙන් බලපානු ලබයි. විශේෂයෙන්ම ඔවුන් වැඩිහිටියන් බව ඒත්තුගැන්වීයාම ඒ සඳහා හේතුවක් ද වේ. මේ අවධියේදී ස්වයං-විනය පිළිබඳව, ජීවිතයේ ප්‍රමුඛතාවය දිය යුතු දේවල් ගැන දරුවාට ඉගැන්විය යුතුයි. ගේ දොර කටයුතු වලට සහාය ලබාදෙන විට ඔවුන් කෙරෙහි නම්යතශීලි බවකින් සහා නිදහසක් ලබාදෙමි කටයුතු කිරීම වඩාත් වැදගත් ය.
නිර්දේශිත ක්‍රියාකාරකම්: මෝටර් රථය සේදීම, රෙදි සේදීම, ගෙවත්තේ වැඩකටයුතු, පිරිසිදුකිරීම කටයුතු, තණකොළ කැපීම, ඇඳ ඇතිරිලි වෙනස් කිරීම, ඇඳුම් මැදීම ආදී ගේ දොර රාජකාරි පැවරිය හැකියි.

06. අවුරුදු 16 න් ඉහළ- වැඩිහිටි ජීවිතයට සූදානම් වීම

දරුවන් නව යොවුන් වියට පත්වීමත් සමඟ ඔවුන් වඩාත් තරඟකාරී සහා තනිව කටයුතු කිරීමට හැකි ස්වාධීන තත්වයකට පත්වීම සිදුවේ. මේ වයසට පැමිණෙන විට තනිව වගකීමක් දැරීමට තරම් පෞරුෂයක් ඔවුන් තුල වර්ධනය වී ඇත. එම නිසා සාමාන්‍ය වැඩිහිටියෙකු සිදුකරන ඕනෑම ගේ දොර කටයුත්තකටම ඔවුන්ව සහභාගී කරගැනීම සිදුකල හැකියි. විශේෂයෙන්ම බුද්ධිමත්ව මුදල් වියපැහැදම් කරන ආකාරය සහා හදිසි අවස්ථාවලදී කටයුතු කල යුතු ආකාරය පිලිබඳව දරුවන් හට ඉගැන්වීම ඉතා වැදගත් ය.නමුත්, නිවසේ සම්පූර්ණ කටයුතු දරුවාට පැවරිය යුතු බව මින් අදහස් නොවේ.
නිර්දේශිත ක්‍රියාකාරකම්: නිවසට අවශ්යව දේ වෙළඳසැලෙන් මිලදී ගෙන ඒම, ආහාර පිසීම, වාහන නඩත්තු කටයුතු කරන ආකාර, විදුලි බුබුලු වෙනස් කිරීම ඇතුලු පරිපථ ආශ්‍රීතව කටයුතු කල යුතු ආකාරය ඉගැන්වීම, නිවසේ පිරිසිදු කිරීම් කටයුතු පැවරීම සිදුකල හැකියි.