සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක දසුන් ශානක සහ චෙවන්තිගේ වෙඩින් ප්‍රසුට් ඡායාරූප මෙන්න

දසුන් ශානක කියන්නේ ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සිටින සුපිරි තුන් ඉරියව් ක්‍රිකට් ක්‍රිඩකයෙක්.ඔහු පසුගියදා විවාහ ගිවිස ගත්තේ චෙවන්ති සමග.ඉතිං මේ වගේ ලෝකයක් හදුනන පුද්ගලයෙක්ගේ විශේෂ අවස්ථාවක් වන මෙය එහි ජායාරුප ඔබට නැරඹිමට ඊෆිස්ටර් අද සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක දසුන් ශානක සහ චෙවන්තිගේ වෙඩින් ප්‍රසුට් ඡායාරූප ගෙන ආව‍ා

සියලු ජායාරූප පහතින්

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17