සිරුරේ ඇති මෙම නිල 12 තද කරලා බලන්න

මේ තෙරපුම් ලක්ෂ්යනන් 12 පීඩනයට ලක් කිරීම මඟින් ඔබේ සිරුරත් මනසත් සුවපත් කරගත හැකියි. ඔබට තනිවම ඕනැම තැනක සිට මෙම ක්‍රමයන් උත්සාහ කල හැකි වීමත් විශේෂයි. මනා සෞඛ්යබයක් පවත්වාගැනීමට ඉවහල් වන ඉපැරණි චීන චිකිත්සක ක්‍රමයන් කිහිපයක් ඇසුරෙන් ඔබෙ සිරුරේ හටගත හැකි හිසරදය, සෙම්ප්‍රතිෂාව සහ තෙහෙට්ටුතව වැනි ගැටලු කිහිපයකටම සහනය සලසා ගත හැකි ශිල්ප ක්‍රමකිහිපයක් දැනගනිමු.

1 “ෆෙන්ග් චි” ක්‍රමය

• සුදුසු අවස්ථා- හිසරදය, මිග්‍රේන් තත්ව, ඇස් බොඳවී යාම, තෙහෙට්ටුටව, ශක්ති හීනතාව සහා සෙම්ප්‍රතිෂාව රෝග ලක්ෂණ සමනය සඳහා

• ලක්ෂ්යාය හඳුනාගැනීම- කන් ඇටය ඇති ස්ථානය හඳුනාගන්න. ඒ කෙලින් පි‍ටුපසට අත ගමන් කරවමින් ඔබේ බෙල්ලේ මාංශ පේශීන් හිස්කබලට සම්බන්ධ වන තැන ඔබේ අත ස්ථානගත කරගන්න.

• තෙරපුම සිදුකරන ආකාරය- ඇඟිලි පටලා අත් එකට කරගන්න. දැන්, ඔබේ මහපට ඇඟිලි දෙකෙන් හිස් කබල දෙසට තද පිඩනයක් ලබාදෙන්න. එම ස්ථානය තත්පර 4-5 ක් පමණ හොඳින් සම්බාහනය කරමින් උත්තේජනය කරගන්න.

2 “ජියෑන් ජින්ග්” ක්‍රමය

• සුදුසු අවස්ථා- බෙල්ලේ තදබව, උරහිස් වේදනා සහා දෛනිකව හටගන්නා නිදන්ගත හිසරදය වැනි ලක්ෂණ සමනය සඳහා

• ලක්ෂ්ය ය හඳුනාගැනීම – මේ ලක්ෂ්යමයන් පිහිටා ඇත්තේ කිහිළි කට සහා කොඳු ඇට පේළිය අතර පිහිටන උරහිස් ප්රණදේශය මතයි (රූපයේ පරිදි). මෙම ස්ථානය හඳුනාගැනීමට ඔබේ මහපට ඇඟිලි සහා මැදැඟිලි භාවිතා කරමිනුරහිස් පේශිය තෙරපන්න.

• තෙරපුම සිදුකරන ආකාරය – දබ‍රැඟිල්ල සහා මහපට ඇඟිල්ල භාවිතා කරමින් පහළ දිශාවට පීඩනය යොදවන්න. මෙම ස්ථානයන් තත්පර 4-5 ක් පමණ හොඳින් සම්බාහනය කරගන්න.

3 “සැන් ජින් ජියාඕ” ක්‍රමය

• සුදුසු අවස්ථා – මූත්‍රා පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝග, සම්බන්ධ ගැටලු, මාස්ශුද්ධියේ දි හටගන්නා මස්පිඬු වේදනා, නිදා ගැනීමට නොහැකිකම ඇතුලු කාන්තා සෞඛ්යදය නිරෝගිමත් කරගැනීම සඳහා

• ලක්ෂ්ය ය හඳුනාගැනීම – ඇඟිලි හතරක පළලලින් පාදයේ වළලුකර සිට ඉහළට ඇති අස්ථියට පිටිපසින් දොරුවක් සේ ඇති ස්ථානය

• තෙරපුම සිදුකරන ආකාරය – මෙම ලක්ෂ්ය ය මත ඇඟිලි තබමින් කකුල ඇතුල් දෙසට වන්නට හොඳින් පීඩනයක් ලබා දෙන්න. ඒ ආකාරයෙන් තත්පර කිහිපයක් සම්බාහනය කරගන්න.
අවවාදයයි!- මෙම ක්ර මය ගර්භනී සමයේදී භාවිතා නොකල යුතුය. ඊට හේතුව මෙම නිල තෙරපුම මඟින් ප්ර-සව වේදනා හට ගැනීමට ඉඩ ඇති බැවිනි.

4 “සොන්ග් සූ” ක්‍රමය

• සුදුසු අවස්ථා – හිසරදය, උරහිස් වේදනා, බෙල්ලේ කැක්කුම් සහා ඉහළ කොන්දේ හටගන්නා වේදනා සමනය සඳහා

• ලක්ෂ්යනය හඳුනාගැනීම – මෙම ලක්ෂ්යහය වෙදැඟිල්ලේ සහා සුලැඟිල්ලේ පුරුක් වලට පි‍ටුපසින් කණ්ඩරා අතර පිහිටි දාරයේ පිහිටයි.

• තෙරපුම සිදුකරන ආකාරය – මෙම ස්ථානයට දැඩි පීඩනයක් ලබා දෙමින් තත්පර 4-5 ක්පමණ හොඳින් සම්බාහනය කරන්න.

5 “සු සාන් ලී” ක්‍රමය

• සුදුසු අවස්ථා – අන්ත්රහවල ඇති වී ඇති ගැටලු වලට, වමනය,ඔක්කාරය,ආතතිය සහා අධික වෙහෙසකරබව සමනය සඳහා
ඉපැරණි චීන වෙද පොත් වල සඳන් පරිදි මේ ක්රවමය යහසෞඛ්යටයට සහා දීර්ඝායුෂ ලැබීමට උපකාරී වේ.

• ලක්ෂ්යාය හඳුනාගැනීම -. කකුලේ ඉදිරිපස දණහිස් නැමුමට ඇඟිලි හතරක පළලින් පහළ අතට පීහිටි ස්ථානය

• තෙරපුම සිදුකරන ආකාරය – පහල අතට පීඩනය යොදමින් මෙම මාංශ පේශී ප්‍රදේශය තත්පර 4-5 ක් හොඳින් සම්බාහනය කරගන්න.

6 “නෙයි ගුආන් ” ක්‍රමය

• සුදුසු අවස්ථා – ගර්භනී කාලයේ ඇති වන වමනය සහා ඔක්කාරය නැතිකිරීමට, බඩේ රෝග,Carpal tunnel සින්ඩ්රෝ ම තත්වය, හිසරදය වැනි රෝග සමනයට

• ලක්ෂ්ය ය හඳුනාගැනීම – මැණික්ක‍ටුවේ සිට ඇඟිලි හතරක පළලින් පහළ අතට පිහිටි කණ්ඩරා දෙක මැද පිහිටි ස්ථානයයි.

• තෙරපුම සිදුකරන ආකාරය- කණ්ඩරා අතර පිහිටි ස්ථානය සියුම් පීඩනයක් ලබාදෙමින් තත්පර 4-5 ක් හොඳින් සම්බාහනාය කරන්න.

7 “ශෞ සාන් ලී” ක්‍රමය

• සුදුසු අවස්ථා – බෙල්ලේ තදගතිය, උරහිස් වේදනා සහා කැක්කුම්, වැළමිට කැක්කුම් සහා පාචන තත්ව සමනය සඳහා

• ලක්ෂ්යහය හඳුනාගැනීම- වැළමිට අංශක 90 ට නැවූ විට එහි සිට ඇඟිලි තුනක පළලින් පහළට යටි බාහුවේ පිටත සම මත ඇති ලක්ෂ්යිය

• තෙරපුම සිදුකරන ආකාරය – මෙම ප්‍රදේශය තද පීඩනයක් යොදමින් හොඳින් සම්බාහනය කරමින් තත්පර 4-5 ක් පමණ හොඳින් උත්තේජනය කරගන්න.

8 “හේ ගූ” ක්‍රමය

• සුදුසු අවස්ථා – හිසරදය, බෙල්ලේ කැක්කුම, ආතතිය, මුහුණේ හටගන්නා වේදනා,සහා දත් කැක්කුම් සඳහා

• ලක්ෂ්යය හඳුනාගැනීම – මහපට ඇඟිල්ල සහා දබ‍රැඟිල්ල අතර පිහිටයි

• තෙරපුම සිදුකරන ආකාරය – මෙම ස්ථානයට ගැඹුරින් පීඩනයක් ලබාදෙමින් තත්පර 4-5 ක්පමණ හොඳින් සම්බාහනය කරගනිමින් උත්තේජනය කරන්න.

9 “ටායි චොන්ග්” ක්‍රමය

• සුදුසු අවස්ථා – ආතතිය, යටි කොන්දේ වේදනා, අධි රුධිර පීඩනය, මාස්ශුද්ධියේදී ඇති වන මස්පිඬු වේදනා, සන්ධි වේදනා, නින්ද නොමැතිකම, පසුකම්පන විෂාදය සමනය සඳහා
ඉපැරණී චීන ග්‍රන්ථ වල සඳහන් වන පරිදි මෙම ක්‍රම මඟින් ආහාර ජීර්ණ ගැටලු, ඇස් ආශ්‍රිත් ගැටලු, රහස් ස්ථානවල වේදනා, හිසරදය, පණුකැවිළි ආදී තුවාල සහා නොසන්සුන් නුරුස්නා බව වැනි ගැටලු මඟහරවාගැනීමට උපකාරී වේ.

• ලක්ෂ්යවය හඳුනාගැනීම – ‘ටායි චොන්ග්’ නම් කේන්ද්රිය පිහිටා ඇත්තේ පාදයේ මහපටැඟිල්ල සහා දබ‍රැඟිල්ල එකතු වන ස්ථානයේ සිට ඇඟිලි දෙකක පළලින් ඉහළින් පිහිටි ස්ථානයයි.

• තෙරපුම සිදුකරන ආකාරය – ගැඹුරු සහා තද පීඩනයක් ලබාදෙමින් මෙම ස්ථානය තත්පර 2-3 පමණ සම්බාහනය කරමින් උත්තේජනය කරන්න.

10 “යින් ටාන්ග්” ක්‍රමය

• සුදුසු අවස්ථා – ආතතිය සමනය කිරීමට, ඇස් වල වෙහෙසකර බව නැති කිරීමට, හිසරදය,නාසයේ අවහිරතා දුරු කරගැනීමට, නින්ද නොමැතිකම වැනි ගැටලු සමනයට සහා මොලයේ කාර්යක්ෂමබව වැඩිදියුණු කරගැනීමට

• ලක්ෂ්ය ය හඳුනාගැනීම – නළලේ ඇහිබැමි අතර පිහිටන ස්ථානය

• තෙරපුම සිදුකරන ආකාරය – මෙම ස්ථානය ඔබේ ඇඟිලි වලින් මිනිත්තුවක් පමණ තෙරපන්න. ඉන්පසුව, තෙරපීම නතර කරන්න. සතියකට දෙවරක් පමණ මෙය නැවත සිදුකරන්න.

11 “ලාඕ ගොන්ග්” ක්‍රමය

• සුදුසු අවස්ථා – කටේ හටගන්නා තුවාල සුව කිරීමට, මද උණ ගතිය සමනයට, සාංකා තත්වය සමනය කිරීමට

• ලක්ෂ්යයය හඳුනාගැනීම – අත හකුළුවා ගන්නා විට එහි වෙදැඟිල්ල අල්ල මත ස්පර්ෂ වන ස්ථානයයි.

• තෙරපුම සිදුකරන ආකාරය – මෙම ස්ථානයට තදින් පීඩනය ලබාදෙමින් තත්පර 2-3 ක් හොඳින් සම්බාහනය කරමින් උත්තේජනය කරගන්න. දිනකට වාර 2-3 ක් නැවත නැවත සිදුකිරීම උචිතයි.

12 “චී හායි ශූ” ක්‍රමය

• සුදුසු අවස්ථා – පහල කොන්දේ වේදනා, මාස්ශුද්ධි අක්‍රමිකතා සුවයට, දුරාර්තවය සහා ඇදුම රෝග සමනය සඳහා

• ලක්ෂ්ය ය හඳුනාගැනීම – උකුලට ඉහළ සීමාවේ සිට ඇඟිලි දෙකක පළලින් ඉහළ පිහිටන ස්ථානය. රූපය දෙස බලා අවබෝධයක් ලබාගන්න.

• තෙරපුම සිදුකරන ආකාරය – කොඳු ප්‍රදේශයේ මෙම ස්ථායන් ද්විත්වය ඔබේ මහපටැඟිලි වලින් පීඩනයක් යොදවමින් තෙරපවා සම්බාහනය කරන්න. තත්පර 4-5 ක් පමණ මෙසේ උත්තේජනය කලයුතුයි. දිනපතා මෙය සිදු කිරීම ඔබට යහපත් ප්ර තිඵල ලබාදේවි.