සිංහලෙන් නිවුස් කියන මුස්ලිම් කෙල්ල, හැමෝගෙම ආදරේ දිනාගත් ෆාතිමාගේ අපූරු පින්තූර එකතුවක්

අපේ කළා ලෝකයේ රංගන ශිල්පිනිනියන් වගේම රංගන ශිල්පියොත් නිතරම රූපවාහිනියෙන් දක්කින්න ලැබෙනවා. ඒ නිසාම ඔවුන් ප්‍රේක්ෂකයන් අතර ගොඩක් ජනප්‍රියයි. ඒ වගේම නිතරම දකින්න ලැබුනත් වැඩිය ජනප්‍රිය නොවන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ තමයි පුවත් නිවේදකයන් සහ නිවේදිකාවන්. ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය කියන්නේ පහසු වෘතියක් නෙවෙයි. මනා හික්මීමක් වගේම නිවැරදිව බස හැසිරවීමේ හැකියාවක් තිබීම මෙම වෘතියට නිවාර්යයි. ඉතින් ඒ වගේ හැමෝගෙම ආදරේ දිනාගෙන ඉන්න සිංහලෙන් පුවත් කියන චරිතයක් තමයි ෆාතිමා නස්රින් නසාර් කියන්නේ ඇය මුස්ලිම් ජාතික කාන්තාවක වුනත් ඇයගේ සිංහල භාෂාව හැසිරවීමේ හැකියාව ඉතා ඉහලයි.

ඉතින් පුවත් නිවේදනයෙන් හැමෝගෙම ආදරේ දිනාගත් ෆාතිමා විවාහ වෙන්නේ සිංහල තරුණයෙකු සමග. ඔහු තමයි මදුෂාන් ද සිල්වා, මදුශාන් කියන්නෙත් ෆාතිමා සමග එකම සේවා ස්ථානයේ රැකියාවේ නිරතවෙන ප්‍රවෘත්ති නිවේදකයෙක්. මදුශාන් සහ ෆහාතිමා විවාහ වෙන්නේ 2019 වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ. ඒ වගේම මෙම විවාහ උත්සවයට ප්‍රවෘත්ති නිවේදන ක්‍ෂේත්‍රයේ ඔවුන්ගේ මිතුර මිතුරියන් රැසක් සහභාගී වෙලා තිබ්බා, ඉතින් හැමෝගෙම ආදරේ දිනාගෙන ඉන්න ෆාතිමාගේ සුන්දර පින්තුර එකතුවක් තමයි මේ.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.