වැසිකිළියක අසුන්ගත යුතු නිවැරදි ඉරියව්ව කුමක්ද?

වැසිකිළි භාවිතා කිරීමේදී එහි අසුන්ගත යුත්තේ නිවැරදි ඉරියව්වකට අනුවයි.  මේ ලිපියෙන් ඔබ භාවිතා කරන ක්‍රමය හරිද වැරදිද කියා ඔබටම දැනගන්න පුලුවන් .

01. උක්කුටිකයෙන් වාඩිවීම

අධ්‍යයන මඟින් පෙන්වාදෙන්නේ වැසිකිළියක අසුන්ගත යුතු හොඳම ඉරියව්ව මෙම ඉරියව්ව බවයි. මේ සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ මිටි වැසිකිළි පෝච්චි සවිකිරීමය.

02. අසුන්ගෙන ඉදිරියට මදක් නැවී සිටීම

ඔබ අසුන්ගෙන සිටින කෝණය අනුව ඉදිරියට නැවී සිටීමේ ඉරියව්ව කොතරම් දුරට උචිත ද යන්න තීරණය වේ. වැසිකිළි පෝච්චියේ අසුන්ගත් විට ඔබ මදක් ඉදිරියට නැවීමේ ප්‍රවණතාවක් ඇත්නම් ඔබේ දෙවැළමිට දණහිස් ස්පර්ෂ වන තුරු ඉදිරියට නැවීම සිදුකරන්න. මේ ආකාරයෙන් ඉරියව්ව සකස් කරගැනීමෙන් ඔබට උක්කුටිකයෙන් අසුන්ගැනීමේ ඉරියව්වට බොහෝ දුරට සමාන කෝණයකට පත්විය හැකියි.

03. අසුන්ගෙන පි‍ටුපසට මදක් නැවී සිටීම

උක්කුටිකයෙන් අසුන්ගැනීම හොඳම ක්‍රමය යැයි සඳහන් වන නිසා ඊට සාපේක්ෂව බලන කල මෙම ඉරියව්ව එතරම් සුදුසු එකක් නොවේ. මෙම ඉරියව්වේදී ශ්‍රෝණිය-ගුදය ආශ්‍රිත මාංශ පේශීන් සහ ගුද මාර්ගය අතර ඇති වන කෝණය නිසා මලමූත්‍රා බැහැර කිරීමේදී දැඩි පරිශ්‍රමයක් දැරීමට සිදුවේ.

04. ටැංකිය දෙසට මුහුණලා අසුන්ගෙන සිටීම

මෙය වැසිකිළි කාර්ය සිදුකිරීමට ඇති සැපපහසු ඉරියව්වක් නම් නොවේ. මෙම ඉරියව්ව මඟින් ඔබ ඉදිරිපසට මදක් නැවී උක්කුටිකයෙන් අසුන්ගැනීමට සමාන ඉරියව්වකට පත්වීමට ඇති හැකියාව වළක්වයි. එමෙන්ම මෙවැනි ප්‍රායෝගික නොවන ඉරියව්වක් පවත්වාගැනිම නිසා ඔබට බොහෝ කාලයක් පුරා ආයාසයකින් යුතුව වැසිකිළියේ ‍රැඳීසිටීමට සිදුවේ. දැඩි ආයාසයක් දරමින් මලමූත්‍රා පහ කිරීම එතරම් සුදුසු දෙයක් නොවේ.

05. පි‍ටුපසට හැරි උක්කුටිකයෙන් අසුන්ගෙන සිටීම

බටහිර පන්නයේ වැසිකිළි තුල උක්කුටිකයෙන් අසුන්ගැනීමේ ඉරියව්ව තරමක් අපහසුය. නමුත්, මෙය  බොහෝ දුරට ඊට සමාන ඉරියව්වක් බැවින් සමාන බලපෑමක් සිරුරට ලැබේ. නමුත්, ප්‍රායෝගික බව පිලිබඳ ගැටලුවක් ඇත.