ලෝකයේ වඩාත්ම සුඛෝපභෝගී දුම්රිය 10 මෙන්න

ලෝකයේ වඩාත්ම සුඛෝපභෝගී දුම්රිය 10 – ලෝකයේ වඩාත්ම සුඛෝපභෝගී දුම්රිය ගමන යනු මිනිස් ජීවිතයේ විශිෂ්ටතම අත්දැකීමකි. මෙම මිල අධික හා සුඛෝපභෝගී දුම්රිය ලැයිස්තුව මඟින් ඔබට සුඛෝපභෝගී ගමන පිළිබඳ ආකර්ශණයක් ඇතිවනු ඇති.සැබවින්ම සුඛොපගි දුම්රිය ගමනක් යන්න තිබේ නම් ජිවිතේ ලබන අපුරු අද්දැකිම වේ.දුම්රියේ ගමන් කරන්න නම් කාටත් හැකි.නමුත් අද අප ඉදිරිපත් කරන දුම්රියවල නම් ගමන් කරන්න ලේසි නෑ.

එක් රාත්‍රියක ගාස්තු, පිහිටීම, අභ්‍යන්තර සහ බාහිර මෝස්තර, විශේෂාංග සහ ආකර්ශන ආදිය මත පදනම්ව 2020 වන තෙක් ලෝකයේ වඩාත්ම සුඛෝපභෝගී දුම්රිය ලැයිස්තුව මෙන්න.

01. ඩෙකන් ඔඩිසි

එක් රාත්‍රියකට මිල: ඩිලක්ස් කැබින්: ඩොලර් 7,320, ජනාධිපති සූට් ඩොලර් 15,855 ,
ස්ථානය: මුම්බායි,ක්‍රියාත්මක වන්නේ: ඉන්දියානු දුම්රිය හා මහාරාෂ්ට්‍ර සංචාරක සංවර්ධන සංස්ථාව (එම්ටීඩීසී),විශේෂාංග: ඩිලක්ස් කැබින් 40 ක්, ජනාධිපති ඇඳුම් කට්ටල 4 ක්.
ආකර්ශනය: ඩිලක්ස් කැබින් 40 ක්, ජනාධිපති ඇඳුම් කට්ටල 4 ක්, අවන්හල් 2 ක්, සම්මන්ත්‍රණ ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානයක්, තොග බාර්, ස්පා, මිනි ජිම්.

02. කියුෂු සෙවන් ස්ටර්

රාත්‍රියකට මිල: ඇමරිකානු ඩොලර් 5,400 කි,ස්ථානය: ජපානය,මෙහෙයවනු ලබන්නේ: කියුෂු දුම්රිය සමාගම (ජේ.ආර්. කියුෂු),විශේෂාංග: ශ්‍රේණි පුහුණුකරුවන් 77 ක් සහ ඩිලක්ස් සූට් දෙකක් යනාදිය.,ආකර්ශනය: සුඛෝපභෝගී දුම්රිය, වර්ග අඩි 226 ක කාමරයක්, අඩි 5 ක පරිදර්ශක කවුළුවක් ඇත.

03. මහාරාජස් එක්ස්ප්‍රස්, ඉන්දියාව

රාත්‍රියකට මිල: ඇමරිකානු ඩොලර් 3,385,ස්ථානය: ඉන්දියාව
මෙහෙයවනු ලබන්නේ: IRCTC (ඉන්දියානු දුම්රිය ආහාරපාන හා සංචාරක සංස්ථාව)

04. ගෝල්ඩන් ඊගල් ට්‍රාන්ස් සයිබීරියානු එක්ස්ප්‍රස්

රාත්‍රියකට මිල: ඇමරිකානු ඩොලර් 2,140 කි,ස්ථානය: රුසියාව
මෙහෙයවනු ලබන්නේ: ගෝල්ඩන් ඊගල් සුඛෝපභෝගී දුම්රිය,ආකර්ෂණීය ස්ථාන: රාජකීයත්වය, සුඛෝපභෝගී රැස්වීම්, කෑම, වායුසමීකරණ කාමරය, සුඛෝපභෝගී නාන කාමර ආදිය.
05. රාජකීය ස්කොට්ලන්ත ජාතිකයා

රාත්‍රියකට මිල: ඩොලර් 2,126 USD,ස්ථානය: මහා බ්‍රිතාන්‍යය,ක්‍රියාත්මක වන්නේ: ඔරියන්ට් එක්ස්ප්‍රස් හෝටල්,ආකර්ෂණය: තායි ආහාර, නවීන සූට්, අධිවේගී මාර්ගය, වයිෆයි, ඒසී යනාදිය

06. අප්‍රිකාවේ රොවෝස් රේල් ආඩම්බරය, දකුණු අප්‍රිකාව

රාත්‍රියකට මිල: ඇමරිකානු ඩොලර් 2,075,ස්ථානය: දකුණු අප්‍රිකාව

07. වැනීසියේ සිම්ප්ලෝන් ඔරියන්ට් එක්ස්ප්‍රස්, යුරෝපය

රාත්‍රියකට මිල: ඇමරිකානු ඩොලර් 1,900 කි,ස්ථානය: යුරෝපය,ක්‍රියාත්මක වන්නේ: ඔරියන්ට් එක්ස්ප්‍රස් හෝටල්

08. නැගෙනහිර සහ පෙරදිග එක්ස්ප්‍රස්, ආසියාව

09. ඩැනියුබ් එක්ස්ප්‍රස්

රාත්‍රියකට මිල: ඇමරිකානු ඩොලර් 1,535 කි,ස්ථානය: යුරෝපය

10. රාජකීය කැනේඩියානු පැසිෆික්

රාත්‍රියකට මිල: ඇමරිකානු ඩොලර් 1,442,ස්ථානය: කැනඩාව,ක්‍රියාත්මක වන්නේ: කැනේඩියානු පැසිෆික් දුම්රිය,ලෝකයේ වඩාත්ම සුඛෝපභෝගී දුම්රිය 2020