ලංකාවේ තරුණයන්ගේ සිහින කුමාරි ධරණී අල්වීරා ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගෙවන සැප ජීවිතය මෙන්න

ලංකාවේ 90 දශකයේ සහ 2000 මුල් කාලයේ නිර්මාණය වුන ගීත අදටත් ගොඩක් ජනප්‍රියයි. ඒ වගේම ගීත ලෝකයේ ස්වර්ණමය යුගයක් ලෙසත් මෙය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙම කාලයේ නිර්මාණය වුන අදටත් ගොඩක් ජනප්‍රිය ගීතයක් තමයි ”යායට පායනා පෝදා සඳ” ගීතය මෙම ගීතය ගායනා කරන්නේ ප්‍රිහාන් රන්දේව මඩප්පුලි විසින්. දැනට මෙම ගීතය වසර 12කට ආසන්න කාලයක් පැරණියි නමුත් ඒ ”යායට පායනා පෝදා සඳ” ගීතයට අපි හැමෝම තවමත් ආසයි. ඉතින් හැමෝගෙම ආදරේ දිනාගත් මෙම ගීතයේ රූපරචනයේ සිටින සුන්දර ගැමි යුවතියටත් බෙහෝ දෙනා ඒකාලයේ ආදරේ කළා.

”යායට පායනා පෝදා සඳ” ගීතයේ රූප රචනයේ සිටින සුන්දර ගැමි පෙනුමක් තියෙන යුවතිය තමයි ධරණී අල්වීරා. ඒ දවස්වල තරුණයන්ගේ සිහින කුමරිය වුනේ ඇයයි. කොහොම වුනත් එම ගීතයෙන් පසුව ධරණී වැඩිය දකින්න ලැබුනේ නෑ. කොහොම වුනත් මේ වනවිට ධරණී අල්වීරා ජීවත්වන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ. ඒ වගේම ඇය ඕස්ට්‍රේලියාවේ නිරුපන ශිල්පිනියක ලෙස කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරේ කල ‘යායට පායනා ගීතයේ’ ධරණී අල්වීරා දැන් ගෙවන සැප ජීවිතය තමයි මේ.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.