ලංකාවම ආදරේ කරන ජනප්‍රිය නිලි ගීත්මාගේ සුන්දර චායාරූප 25ක්

ටීවී දෙරණ ඔස්සේ විකාශනය වන සංගීතේ ටෙලිනාට්‍ය ලංකාවේ නොබලන කෙනෙක් නොමැති රත්ම් මොකද එය ලංකාවේ ගොඩක් ජනප්‍රියයි, ඉතින් සංගීතේ ටෙලිනාට්‍ය පිලිබඳ කතා කරනකොට කතා නොකරම බැරි චරිතයක් තමයි අසෙනි කියන්නේ, මේ කතාව ඇසෙනිගේ චරිතයට පන පොවන්නේ 2018 වසරේ හිරු අවුරුදු කුමරිය ලෙස ප්‍රථම සිතානය දිනු ගීත්මා බණ්ඩාර විසින්. ගීත්මා කියන්නේ ගොඩක් සුන්දර දඟකාර තරුණියක්,

ගීත්මා බණ්ඩාර මුලින්ම කැමරාවක් ඉදිරියට එන්නේ වෙළෙඳ දැන්වීමක් සඳහා. පසුව තමයි සංගීතේ ටෙලිනාට්‍ය හරහා ඇය ඔබ හමුවට පැමිණුනේ. පුංචි තිරයේ දිදුලන තාරකාවියක් වුන ගීත්මාට රිදී තිරයටත් ආරාධනා කිහිපයක්ම ආවලු නමුත් ඇය ඒ යෝජනා සියල්ලම ප්‍රතිෂේප කරලා, ගීත්මා කියන්නේ ඇය ඒ තරම් කාර්යබහුලයි කියලා. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් ආදරේ කරන ගීත්මගේ සුන්දර පින්තූර කිහිපයක් තමයි මේ.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.