රජ පවුලේ කුමාරිකාවන් අඳින ඇඳුම් වල මිලගණන් මෙන්න

ලෝකයාගේ දැඩි ආකර්ෂණයක් දිනාගැනීමට සමත්ව සිටින කේම්බ්‍රිජ් හි ආදිපාදවරිය වන කේට් මිඩ්ල්ටන් සහ සසෙක්ස් හි ආදිපාදවරිය වන මේගන් මාර්කල් යන බ්‍රිතාන්‍ය රජ පවුලේ සාමාජිකාවන් දෙදෙනා සාමාන්‍ය ජනතාව සමඟ නිතර ගැවසෙමින්, සමාජ සුබසාධන කටයුතු වල යෙදෙමින් තම රාජකීය පවුලේ වගකීම් ඉ‍ටුකරමින් නිහතමානී සරල දිවිපෙවතක් ගත කරමින් සිටින දෙපළක් බව සුප්‍රකට කරුණක්. බ්‍රිතාන්‍ය රජ කිරුළ හිමි කුමාරවරුන් දෙදෙනාගේ බිරින්දෑවරු දෙපළ වන මොවුන් දෙදෙනා තම විලාසිතා භාවිතාවන් හරහා ද ලෝකයා වසඟ කරගෙන තිබෙන බව නොරහසක්. රාජකීය නිල උත්සව අවස්ථාවන්ට, සැඳෑ සාදයන්ට, සමාජ ක්‍රියාකාරි වැඩසටහන් වලට ,පොදු ස්ථාන වලට ආදි ඔවුන් සහභාගි වන බොහෝ අවස්ථා සඳහා තමන්ටම ආවේණික වූ සරල විලාසිතාවන්ගෙන් සැරසී රතු පලස හැඩකිරීමට ඔවුන් අමතක කරන්නේ නැහැ.

නමුත් එම විලාසිතා වල සුවිශේෂීත්වය නම් ඒවා අධික මිල ගණන් වල ඒවා නොවීමත් ,ඕනෑම කෙනෙකුට මිලදී ගත හැකි ආකාරයේ සරල සහ සාමාන්‍ය විලාසිතා වීමත්ය.

මේ ඔවුන් දෙදෙනා ඒ ආකාරයෙන් සැරසී සිටි අවස්ථා කිහිපයක ඡායාරූප එකතුවකි. . ඔවුන් භාවිතා කල මේ විලාසිතා අතරින් බොහෝමයක් මේ වන විටත් අලෙවි වී අවසන් බවයි දැනගන්නට ලැබෙන්නේ.

01.මිල -$12 / ලංකාවේ වටිනාකම- රු2220/=

02.මිල -$12 / ලංකාවේ වටිනාකම- රු2220/=

03.මිල -$34 / ලංකාවේ වටිනාකම- රු6290/=

04.මිල -$69 / ලංකාවේ වටිනාකම- රු12765/=

05.මිල -$52 / ලංකාවේ වටිනාකම- රු9620/=

06.මිල -$85 / ලංකාවේ වටිනාකම- රු15725/=

07.මිල -$57 / ලංකාවේ වටිනාකම- රු10545/=

08.මිල -$123 / ලංකාවේ වටිනාකම- රු22755/=

09.මිල -$56 / ලංකාවේ වටිනාකම- රු10360/=

10.මිල -$53 / ලංකාවේ වටිනාකම- රු9805/=

11.මිල -$116 / ලංකාවේ වටිනාකම- රු21460/=

12.මිල -$30/ ලංකාවේ වටිනාකම- රු5550/=