යෝෂිත රාජපක්ෂ සමග විවාහ වුන නිතීෂාගේ සුන්දර පින්තූර 25ක්

ලංකාවේ ඉතිබෙන දේශපාලන පවුල් අතරින් ලංකාවේ වැඩිම ජනතා ආදරයක් දිනාගෙන තියෙන සුන්දර කැදැල්ලක් තමයි රාජපක්ෂ පවුල කියන්නේ. ඉතින් මේ පවුලේ මුදුන් මුල බඳු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ දෙවන පුත්‍රයා එහෙමත් නැත්නම් පවුලේ මද්දුමයා තමයි යෝෂිත රාජපක්ෂ කියන්නේ. ඔහු උපත ලබන්නේ 1988 වර්ෂයේ ජුනි 12වනදා, ඔහු නාවික හමුදාවට බැඳිලා කාලයක් සේවය කළා. පසුව ඔහු ඉන් ඉවත්වුණා. යෝෂිත විවාහ වෙන්නේ 2019 වසරේදී.

යෝෂිත අතිනතගන්නේ නිතිෂා ජයසේකර සමග, ඇය උපතලබන්නේ 1995වසරේ මාර්තු මස 21වනදා. ඇය ගොඩක් සරල නිහතමානී චරිතයක්. ඉතින් රාජපක්ෂ පවුලට ඇය ගොඩක් ආදරෙන් බාරගෙන තිබ්බා. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් අය ආදරේ කරන රාජපක්ෂ පවුලේ දෙවන පුතුගේ ආදරණීය බිරිඳ වන නිතිෂාගේ සුන්දර පින්තූර කිහිපයක් තමයි මේ.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.