මෙහි ඔබට පෙනෙන වර්ණ ගණන අනුව ඔබ ගැන කියවෙන රහස්

මිනිස් ඇසට වර්ණ මිලියනයක් පමණ දැකිය හැකිබව පැවසේ. නමුත්, අපගේ මොලයට ඒ සියල්ල මතකතබා ගත නොහැක. ඒවගේම වර්ණ පරාසයන් දැකීමේ හැකියාව පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස්ය. මීට හේතුව වන්නේ අපේ ඇස් වල පිහිටා ඇති සියලු කේතු සෛල ගණන පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වීමයි. අක්ෂි සෛල ක්‍රියාකරන්නේ ‘ෆොටෝරිසෙප්ටර්’ ලෙසයි.

එනම් ඡායා හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවයි. ඔබේ ඇස් වල පිහිටි මෙම කේතු සෛල ගණන අනුව ඔබට දැකිය හැකි වර්ණ පරාසය තීරණය වේ. මේ පරීක්ෂණය අවසානයේදී ඔබට අවබෝධ වේවි මිනිසුන් ලෝකය දකින ආකාරය සහා ඒ හරහා විවිධ දෑ සංජානනය කරන ආකාරය එකිනෙකාට බොහෝ වෙනස් වන බව. ඔබට දැකිය හැකි වර්ණ පරාසය පිලිබඳව කුඩා පරීක්ෂණයක් සිදුකර බලමු! මෙම පරීක්ෂණය නිර්මාණය කරතිබෙන්නේ මහාචාර්ය ඩයනා ඩෙර්වල් විසින්ය. පළමුවෙන්ම මේ පැනයට පිලිතුර සොයාගන්න.

මෙම වර්ණාවලියේ ඔබට දැකිය හැකි වර්ණ ගණන කීයද?

දැන් පිලිතුරු සසඳා බලමු.

•ඔබ දු‍ටු වර්ණ ගණන 20 කට වඩා අඩුයි නම්,

ඔබ ද්වීමාන පෙනීමක් ඇති අයෙකි (dichromatic). එනම් ඔබට පිහිටා ඇත්තේ වර්ග දෙකක කෙතු සෛල පමණි.ඔබේ බලු සුරතලාට ඇත්තේත් ඔබට සමාන දෘෂ්ටියකි.ඔබ කැමතිම වර්ණ අතර කලු,බේජ් හෝ තද නිල් පැහැයන් බොහෝ දුරට ප්රටධාන වේ. එම වර්ණ වලින් ඔබ රෙදි ‍තෝරාගැනීමට වැඩි ප්රබවණතාවක් තිබෙයි. ලෝක ජනගහනයෙන් 25% ක් ම ද්විමානික පෙනීමක් සහිත පුද්ගලයින්වේ.

•වර්ණ 20-33 අතර නම්,

ඔබට ඇත්තේ ත්‍රී වර්ණික දෘෂ්ටියකි (trichromatic). එනම් ඔබට වර්ග තුනක කේතු සෛල පිහිටා ඇත.ඔබට දම්, තද නිල්, කොළ,රතු වැනි වර්ණ හොඳින් දැකිය හැකියි. ලෝකයේ 50% ක් පමණ පුද්ගලයින් සතුව ඇත්තේ මේ ආකාරයේ දෘෂ්ටියකි.

• වර්ණ 34- 39 අතර නම්,

පුදුමසහගත පෙනීමක්! ඔබට ඇත්තේ චතුර්වර්ණ දෘෂ්ටියකි (tetra chromatic vision). ඔබේ ඇස් වල වර්ග 4 කින් යුත් කේතු සෛල පිහිටා ඇත. මී මැස්සන් සතුව පවතින්නේද මේ ආකාරයේ දෘෂ්ටියකි. මෙම විශේෂ කේතු සෛල පිහිටීම නිසා ඔබට විශාල පරාසයක වර්ණ පහසුවෙන් දැකිය හැකියි. නමුත්, කහ වර්ණයට ඔබ එතරම් ප්‍රිය නොකරනවා වියයුතුයි! ඔබට මේ වර්ණයෙන් බොහෝ විට කිසිම ඇඳුමක් නොමැති ඇති. ලොව ජනගහනයෙන් 25% පමණ දෙනාට මේ ආකාරයෙන් වර්ණාවලියේ සියලු වර්ණ දැකිය හැකි දෘෂ්ටියක් හිමිය.

ඔබේ ප්‍රතිඵල ඔබේ මිතුරන් සමඟද සසඳා බලන්න.