මල්ලිලා සමග විවාහ වුන ජනප්‍රිය නිලියන් 15ක් මෙන්න

වයස ආදරයට බාධාවක් නෙවෙයි කියලා ඔප්පු කරපු සිදුවීම් අද කාලයේ ඕන තරම් තියෙනවා. වැඩිමහල් කාන්තාවන් සහ වයසින් බාල තරුණයින් අතර ප්‍රේම සබඳතා විවාහයකින් කෙලවුරු වුණු පුවත් සුපිරි තරු අතරේ පවා අසන්නට දකින්නට ලැබෙනවා. ඔවුන් තමන්ගේත් තම සහකරුවන්ගේත් අතර ඇති වයස පරතරය තම විවාහ ජීවිතයට බාධාවක් කියා සිතන්නේ නැහැ.

මේ තාරකාවියන් තමන්ගේ ජීවිතය බෙදාහදා ගන්න තීරණය කරලා තියෙනේ තමන්ගේ වයසට වඩා බාල සහකරුවෙකු සමඟයි. විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ සහකරුවන් සහ ඔවුන් අතර ලොකු වයස් පරතරයක් තිබෙනවා. නමුත්, ආදරයේදි වයස බාධාවක් නෙවෙයි කියලා මේ අය ඔවුන් අතර ඇති ආදරය සහ අන්‍යෝන්‍ය බැඳීම් තුලින් ඔප්පු කර පෙන්වා තිබෙනවා.

ආදරයේදි වයස කියන්නේ ඉලක්කමක් විතරයි කියලා හිතපු ඒ වගේ ආදරණීය තරු යුවලවල් කිහිප දෙනෙකුගේ ඡායාරූප එකතුවක් තමයි මේ.

01. හෙයිඩි ක්ලම් සහ ටොම් කෝලිට්ස්- වයස පරතරය අවුරුදු 17 කි

02. මේගන් මුල්ලාලි සහ නික් ඔෆර්මන්- වයස පරතරය අවුරුදු 12 කි

03. ප්‍රියංකා චොප් රා සහ නික් ජෝනාස්-වයස පරතරය අවුරුදු 11 කි

04. ජූලියෑන් මූර් සහ බාර්ට් ෆ්‍රෝන්ඩ්ලිච්-වයස පරතරය අවුරුදු 9  කි

05. ගේබ්‍රියල් යූනියන් සහ ඩ්වේන් වාඩේ-වයස පරතරය අවුරුදු 9 කි

06. ඩෙබොරා ලී ෆර්න්ස් සහ හියුග් ජැක්මන්-වයස පරතරය අවුරුදු 13 කි

07. ක්‍රිස් ජෙනර් සහ කොරේ ගැම්බල්-වයස පරතරය අවුරුදු 25 කි

08. ශකිරා සහ ජෙරාඩ්-වයස පරතරය අවුරුදු 10 කි

09. ටීනා ටර්නර් සහ අර්වින් බච්-වයස පරතරය අවුරුදු 17 කි

10. සූසන් සැ‍රැන්ඩොන් සහ ටිම් රොබින්ස්-වයස පරතරය අවුරුදු 12 කි

11. ලීසා බොනට් සහ ජේසන් මොමෝ-වයස පරතරය අවුරුදු 12 කි

12. ටිල්ඩා ස්වින්ටොන් සහ සැන්ඩ්‍රෝ කොප්-වයස පරතරය අවුරුදු 18 කි

13. සෑම් ටේලර් ජොන්සන් සහ ඒරෝන් ටේලර් ජොන්සන්-වයස පරතරය අවුරුදු 24 කි

14. ඇලිසන් ජැනී සහ ‍ෆිලිප් ජොන්කාස්-වයස පරතරය අවුරුදු 20 කි

15. ජෝන් කොලින්ස් සහ පර්සි ගිබ්සන්-වයස පරතරය අවුරුදු 31 කි