‘මම පොල් මුඩ්ඩක් හැදුවත් එයාට රසයිලු’ හැමෝගෙම ආදරේ දිනාගත් මාධවී කියන කතාව

අපේ කළා ලෝකයේ ජනප්‍රිය චරිත ගණනාවක්ම ඉන්නවා. නමුත් කළා ලෝකයේ හැමෝගෙම ආදරේ දිනාගෙන ඉන්න පවුල් ඉන්නේ අතේ ඇඟිලි ගන්නටත් වඩා අඩුවෙන්. ඉතින් ඒ වගේ හැමෝගෙම ආදරේ දිනාගෙන ඉන්න සුන්දර පවුලක් තමයි ඇන්තනී පවුල කියන්නේ. මේ ඇන්තනී පවුලේ සියලුම දෙනා කලාවට සම්බන්දයි, ඉතින් මේ කළා පවුලේ ඉන්න හදකාරිය තමයි මාධවී ඇන්තනී කියන්නේ. පසුගිය කාලයේ උපන්දින සාදයක සිදුවූ එක්තරා සිදුවීමක් නිසා ඇය ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂකයින් අතර නිතරම පුවත් මවන චරිතයක් වුනා.

මාධවී කියන්නේ ගොඩක් දක්ෂ තරුණියක් ඇය විවාහ වෙන්නේ මිලාන් සමග. ඒ ප්‍රේම සම්බන්ධ තාවයකින්. කොහොම වුනත් මාධවී සතුව සුවිශේෂී හැකියාවක් තියෙනවලු. ඒ තම මාධවීට පුළුවන්ලු ගොඩක් රසට කෑම උයන්න. ඒ වගේම ලෝකේ ඕනෑම රටක ආහාරයක් ඒ රසින්ම සකසන්න මාධ්වීට පුළුවන්ලු. ඉතින් ඇයගේ පියා වන ජැක්ෂන් ඇන්තනී මහතා කැමතිම කෑම පිලිබඳ ඇය කිවුවේ මේ වගේ කතාවක් ”අපේ අප්පච්චි ගොඩක්ම ආසයි මම හදන මාළු වර්ග කන්න. කෙසෙල් කොලේ ඔතලා තායි ක්‍රමයට හදන මාළු කන්න තමයි අප්පච්චි ගොඩක් ආස. ගොඩක් වෙලාවට අප්පච්චි නම් කියනවා මම පොල් මුඩ්ඩක් හැදුවත් හරිම රසයි කියලා.” ඉතින් ඔයාලා හැමෝගෙම ආදරේ දිනාගත් ඇන්තනී පවුලේ හැඩකාරිය මාධවී ඇන්තනීගේ සුන්දර පින්තූර එකතුවක් තමයි මේ,

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.