පුංචි දියණියට විනාඩි 10න් කරගන්න පුළුවන් අලංකාර කොණ්ඩ මෝස්තර 5 ක්

කොණ්ඩා මෝස්තර කරුවෙකු යනු ඕනෑම කෙනෙකුගේ ප්‍රතිරූපය වෙනස් කිරීම හෝ පවත්වා ගැනීම සඳහා හිසකෙස් කැපීම හෝ කොණ්ඩය ක්‍රමවත්ව සකසන පුද්ගලයාය. මෙහිදී හිසකෙස් වර්ණ ගැන්වීම, කොණ්ඩා කැපීම සහ හිසකෙස් ටෙක්ස්චරයිසර් කිරීම (මෙය රසායනික ක්‍රියාවලියක් වන අතර එය ඔබේ කොණ්ඩය සුමටව හා සිනිඳු කරයි) ස්ක්‍රේට් කිරීම වැනි ශිල්පීය ක්‍රම භාවිතා කරමින් මෙය සාක්ෂාත් කරගනු ලැබේ. බොහෝ කොණ්ඩා මෝස්තර ශිල්පීන් වෘත්තීයමය වශයෙන් කොණ්ඩා මෝස්තර කරුවෙකු එහෙසේත් නැතිනම් බාබර් කෙනෙකු හෝ රූපලාවන්‍ය ශිල්පියෙකු ලෙස බලපත්ර ලබා ඇත. නමුත් බොහෝ අවස්ථාවල ඔබේ පොඩිත්තාගේ රූපලාවන්‍ය ශිල්පියා වෙන්නේ ඔබමයි ඉතින් ඔබේ පුංචි සිඟිත්තිය සිටින්නේ පෙර පාසල් යන වයසේ නම් මේ අපූරු කොණ්ඩා මෝස්තර ඇයේ හුරුබුහුටි ලස්සන තවත් වැඩි කරාවි!

• Princess Leia ක්‍රමය

• පි‍ටුපසට කොණ්ඩය ගොතමින් සිදුකරගන්නා reverse French braid ක්‍රමය

• French braid ක්‍රමයට මලක් හැඩයෙන් කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

පියවර 9-12 දක්වා පැහැදිලිකිරීම
මුළින්ම, කොණ්ඩය පහළින් වන සේ ගොතමින් මලක් ආකාරයෙන් රෝල් කරගන්න. ඉන්පසුව, එය වඩාත් සවිමත්ව සිටින සේ කොණ්ඩා ක‍ටු සහා ග්රිගප්ස් ගසාගන්න(පියවර 9). දැන්, පහළින් ඇති දෙවන කොණ්ඩ කරල ගෙන කලින් සකස් කරගත් මල වටා ඔතාගන්න(පියවර 10). නැවතත්, හොඳින් ක‍ටු සහා ග්රි්ප් ගසාගන්න(පියවර 11). හිසකෙස් කරල් වල අග කොටස් සඟවන්න(පියවර 12)

• Figure – eight bun ක්‍රමය

මෙම කොණ්ඩා ගුලියක් සේ නිර්මාණය කරගත් කොණ්ඩා විලාසිතාව අවසානයේ ‘8’ ඉලක්කම හැඩය හෝ ඉදිරිපසින් බලන විට ‘අනන්තය'(infinity) සංකේතයේ හැඩය ගනියි(පියවර 5 බලන්න). හිසකෙස් අග කොටස මල අතරේ සැඟවෙන සේ මෝස්තරය සකස් කරගන්න.