ප්‍රසංග නැති නිසා කෙසෙල් වවන එම්.ජී. ධනුෂ්කගේ සුන්දර චායාරූප 15ක්

“හිස් ටින් එකක් වාගේ අපේ මේ ජීවිතේ” ගීතය ඇහුනගමන් අපිට මතක් වෙන්නේ ලංකාවේ බයිලා කින් එම්.එස්.ගේ හඬ සමග දෙරණ ඩ්‍රීම් ස්ටාර් වුන එම්.ජී. ධනුෂ්ක, පසුගිය කාලයේ එම්.ජී. ධනුෂ්ක ගැන වැඩිය අහන්න දකින්න ලැබුනේ නෑ. එකට හේතුව විදියට එම්.ජී. ධනුෂ්ක කියනේ මේ දවස්වල ප්‍රසංග නැති නිසා සද්දේ වහගෙන ගෙදරට වෙලා ඉන්නවා කියලා. එම්.ජී.ගේ ගම ඇඹිලිපිටියේ ඔහු මේ දවස්වල පදිංචිවෙලා ඉන්නේ ඇඹිලිපිටියේ කියලයි එම්.ජී. අපිට කිවුවේ.

ප්‍රසංග නැති නිසා මේ දවස්වල එම්.ජී. ගොවිතැන් පැත්තට යොමු වෙලාලු ඉන්නේ. වත්තේ කෙසෙල් වගේම පොල් ටිකකුත් දැම්මා කියලයි එම්.ජී. ධනුෂ්ක අපිට කිවුවේ. එම්.ජී. ධනුෂ්කකට දැන් දරුවන් තිදෙනෙක් ඉන්නවා, දුවල දෙන්නයි පුතයි, ඔවුන් මුලින්ම පාසල් ගියේ කොළඹ, දනුෂ්ක ඒ පිලිබඳ කියන්නේ මේ වගේ කතාවක්. “මුල් කාලේ කොළඹ තමයි හිටියේ. නමුත් සමහර අතපසුවීම් නිසා කොළඹ ඉන්න එක ප්‍රශ්නයක් වුණා. ජීවිතේට බොහෝ ප්‍රශ්න ගැටලු එනකොට අවසානයේ ගම හොඳයි කියලා තීරණය කළා. දැන් මගේ දරුවෝ ගමේ පාසල් යනවා.” ඉතින් දෙරණ ඩ්‍රීම්ස්ටාර් හරහා ලංකාවේම ආදරේ දිනාගත් එම්.ජී. ධනුෂ්ක සුන්දර චායාරූප කිහිපයක් තමයි මේ

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.