නිවසේ බඩු පිළිවෙලකට අසුරා තැබීමට අපූරු ක්‍රම 20 ක්

ඔබේ නිවසේ ඉඩකඩ සීමිතවීම හෝ වැඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක් සහිතවීම හෝ එතරම් ගැටලුවක් කරගැනීමට අවශ්ය ය වන්නේ නැහැ. එහිදී, ඔබේ නිවසේ තිබෙන ඉඩ ප්‍රමාණය ඔබ බුද්ධිමත් ලෙස මනාව සංවිධානය කරගෙන තිබෙන්නේ කොයි ආකාරයටද කියන දේ තමයි වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. ඔබේ නිවසේ අවකාශය එදිනෙදා කටයුතු වලට පහසු වන පරිදි සකස් කරගැනීමට ඔබට උපකාරී විය හැකි ආකාරයේ අපූරු අදහස් කිහිපයක් තමයි පහළින් දැක්වෙන්නේ.

• පිළිවෙල පවත්වාගැනීමට ඇති එකම රහස තමයි පවතින ඉඩකඩ හොඳින් සංවිධානය කරගැනීම. රාක්ක වල ඉඩ ප්‍රමාණය අනුව පිළිවෙලකට මේ ආකාරයෙන් භාජන සහා උපකරණ ආදිය අසුරාගන්න

• ඔබේ නිවසේ ඇති ඇතැම් දේවල් අසුරා තැබීමට බාස්කට් භාවිතා කරන්න. අවශ්‍ය දෙවල් බාස්කට් තුලට පුරවා එවා ලේබල් කරගන්න. එවිට පහසුවෙන් ඒ තුල තිබෙන දේ කියවා ගැනීමට ඔබට හැකියි.

• මේ ආකාරයෙන් ශීතකරණය තුල ආහාර ද්‍රව්‍ය පිළිවෙලකට අසුරා තබාගන්න. එළවළු වර්ග, කිරි, බටර් වැනි නිතර පිටතට ගන්නා ආහාර ආසන්නයෙන් අසුරාගන්න.

• රූපලාවන්යන උපකරණ සහා ආලේපන එහාමෙහා යාම වළක්වාගැනීමට මෙවැනි ප්ලාස්ටික් බඳුන් වල ඒවා වෙන් වෙන්ව අසුරාගන්න. නිසි තැන භාණ්ඩ අසුරා තිබීම ඔබේ කටයුතු පහසුකරයි.

• රාක්ක නොමැති ස්ථානවලට බාස්කට් සහා double stand භාවිතා කරමින් භාණ්ඩ පහසුවෙන් අසුරාතබාගත හැකියි. එමඟින් එම ඉඩ කොටසත් ඵලදායීව භාවිතාකිරීමට හැකියි.

• සෙල්ලම් බඩු, උපකරණ සහා මෙවලම් වැනි දේවල් කාමරය පුරා විසිරීම වැළැක්වීමට වැසීමට හැකි කුඩා කුටීර වැනි රාක්ක සකස් කරගන්න.

• ලාච්චුවේ දමා ඇති උපකරණ ඇතුලු විවිධ දේ මිශ්රක වීම වැළැක්වීමට ඒ තුල කුඩා කොටස් ලෙස කාඩ්බෝඩ් හෝ ලෑලි වලින් වෙන්කරමින් එහි දමා ඇති දේවල් වෙන් වෙන්ව අසුරාගන්න.

• නාන කාමරය තුල අවශ්ය දේවල් අසුරාතැබීමට මේ ආකාරයෙන් හරහට ලෑලි ගසා රාක්ක සකස් කරගන්න.

• රාක්ක වල බඩු පිළිවෙලකට අසුරාතැබීමට බාස්කට් සහා ඇක්රිආලික් බහාලුම් කිහිපයක් භාවිතා කරන්න.

• ඔබේ ඇඳුම් තබන ස්ථානය මනාව සහා පිළිවෙලකට තබාගැනීමට බාස්කට් සහා රාක්ක භාවිතා කරන්න

• රාක්ක තුල භාණ්ඩ නොපෙරලෙන සේ අසුරාතැබීමට මේ ආකාරයෙන් කුඩා කොටස් වලට වෙන් කරගනිමින් ඒවා තුල පිඟන්,කුඩා බාස්කට්, තැටි, බන්දේසි වැනි බඳුන් අසුරාගන්න.

• පහසුවෙන් භාණ්ඩ පිටතට ගතහැකි ලෙස රාක්ක තුල එකමත එක හෝ වෙන් වෙන් වශයෙන් පිළිවෙලකට භාණ්ඩ අසුරන්න.

• කුඩා බෝතල් සහා කෑන් වර්ග අසුරාතැබීමට හැකි රෙදි වලින් මැසූ මේ ආකාරයේ බහාලුමක් දොරක එල්ලාතබාගන්න. අනෙකුත් දේවල් අසුරාතැබීමට ලාච්චු සකස්කරගන්න.

• පෑන් පිළිවෙලකට අසුරාතැබීමට සහා පහසුවෙන් පිටතට ගැනීමට හැකිවීමට මේ ආකාරයේ රාක්කයක් සකස්කරගන්න.

• ආහාර බඳුන් ලේබල් කර තැබීමෙන් ඔබේ කාලය ඉතිරි කරගතහැකියි. ඒවිට අවශ්‍ය බඳුන පහසුවෙන් සොයාගැනීමට පහසුවේ.

• කුඩා ප්ලාස්ටික් බඳුන් පිළිවෙලකට තබා ගැනීමට විශාල ප්‍රමාණයේ බාස්කට් භාවිතාකල හැකියි.

• හැඳි වර්ග අසුරාතබන ලාච්චුව තුල ඒවා කලවම් නොවීමට නම් ලාච්චුව කුඩා කොටස් වලට වෙන්කර පිළිවෙලකට හැඳි, ගෑරුප්පු සහා පිහි වැනි උපකරණ එහි අසුරාගන්න.

• රෙදි වර්ග එහාමෙහා මිශ්රහනොවීමට සහා අවශ්‍ය වූ විට පහසුවෙන් ‍තෝරා පිටතටගත හැකි ලෙස ලාච්චු තුල මේ ආකාරයෙන් රෙදි වලින් කොටස් වෙන් කරගනිමින් මේස් වර්ග,යට ඇඳුම්, ටයි පටි වැනි කුඩා දේවල් වෙන් වෙන්ව අසුරාගන්න.