නින්ද යන්නේ නැත්තන් ඇන්දේ ඉඳන් මෙන්න මේ දේවල් 6 කරන්න

ඉක්මනින් නින්දට වැටෙන්න කවුද අකමැති? හැබැයි, ඇඳට වැ‍ටුණු පමාවට නිදාගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ ඉතා සුලු පිරිසකට පමණයි. බොහෝ වෙලාවට සිරුරේ ඇති ආතතීන් සහා පීඩාවන් නිසා නින්ද බාධාකාරී එකක් වීමට පුලුවන්. කෙසේවෙතත්, සුවබර නින්දක් ලැබීම අදින් පස්සේ ඔබට අපහසු දෙයක් නොවනු ඇති.  සැපපහසු ඉක්මන් නින්දක් ඔබට ලබාදෙන සරල ව්‍යායාම් කිහිපයක් ගැන අද අපි ඔබට කියා දෙනවා. මේවා මඟින් ඔබේ ස්නායු පද්ධතිය වඩාත් සන්සුන් කරවමින් සිරුරේ ආතතීන් සමනය කරමින් ඔබට හොඳ සැහැල්ලු බවක් ඇතිකරවයි. මේ යෝගා ව්‍යායාම වල නිරත වීමෙන් ඔබට තත්පර කිහිපයකින් කුඩා දරුවෙකු මෙන් සැනසිලිදායක නින්දක් ලැබෙනු ඇති බව ප්‍රත්‍යක්ෂයි!

01. බිත්තිය දිගේ පාද ඉහළට එසවීම

ඔබේ ඉනටිය යටින් කොට්ටයක් තබාගනිමින් බිත්තිය දෙසට මුහුණලා ඇඳ මත වැතිරෙන්න. ඔබේ දෙපතුල් සහා දණහිස් සෘජු රේඛාවක් ලෙස පිහිටන ලෙස පාද ඉහළට ඔසවන්න. අත්ල උඩු අතට හරවා සිරුර දෙපසින් තබාගෙන සිටින්න. මෙම ඉරියව්වෙන් මිනිත්තු 2 ක් පමණ ‍රැඳී සිටින්න. දැන් සෙමින් දණහිස් නවා දෙපැත්තට මාරු කරමින් හරවන්න.

02. උදරය මත වැතිරීම

උදරය මත කොට්ටයක් තබා ඒ මත වැතිරෙන්න. ඔබේ අත් පි‍ටුපසට තබා ඇඟිලි පටලවා ගන්න. හොඳින් ගැඹුරු හුස්මක් ගෙන ඔබේ කොන්ද සහා කකුල් වල ඇඟිලි නවමින් ඔබේ අත් වලින් විලුඹ දෙස ඇල්ලීමට උත්සාහ කරන්න.ඉන්පසුව, නැවතත් පහළට පැමිණ හුස්ම පිටකරන්න. මෙය මිනිත්තු 5-10 ක් පමණ නැවත සිදුකරන්න. එසේ සිදුකර අවසන් වන තුරුම ඇඟිලි පටලා පි‍ටුපසින් දෑත් තබාගෙන සිටිඅ යුතුය.

03. කකුල් පළල් කිරීම

ඔබේ කකුල් දෙපසට දමා ඉඳගන්න. මෙහිදී කකුල් වඩාත් පළල් ලෙස ඈත්කරගෙන සිටිය යුතුය. ඔබේ කොන්ද සෘජුව තබාගනිමින් හොඳින් ගැඹුරින් හුස්මක් ගන්න.දැන්, සෙමින් හුස්ම පිටකරන අතරේ ඔබේ බාහු ඉදිරියට හොඳින් ඇදෙන සේ දිගුකරමින් කොට්ටය මත වැතිරෙන්න. එසේ වැතිර සිටින අතරේ වාර 10 ක් පමණ ආශ්වාස සහා ප්‍රාශ්වාසයන් සිදුකරන්න.දැන්, නැවත ආරම්භක ඉරියව්ව වෙත නැවත පැමිණෙන්න.

04. දෙපතුල් එකිනෙක මුහුණලා තබාගැනීම

කොන්ද යටින් කොට්ටයක් තබා ඒ මත වැතිරෙන්න. ඉන්පසුව,ඔබේ දණහිස් දෙපසට විහිදෙන සේ නවා පතුල් එකට වන සේ තබාගන්න. ඔබේ අත් ලිහිල්ව සිරුර දෙපසින් තබාගත යුතුයි. ගැඹුරින් සහා සමානව හුස්මගන්න. මෙම ඉරියව්වෙන් මිනිත්තු 3 ක් පමණ ‍රැඳීසිටීමට උත්සාහ කරන්න.

05. වැතිර සිටින අතරේ පාද හැරවීම

උඩු අතට වැතිර දණහිස් නවා එකට තබාගන්න.ඔබේ පාද සෙමින් එක් පැත්තකට හරවන්න (අතින් අල්ලාගෙන සිටිමින්). මෙසේ මිනිත්තුවක් පමණ ‍රැඳී සිට ඉන්පසුව, අනෙක් පැත්තට කකුල් හැරවීම සිදුකරන්න. එක් පැත්තකට වාර දෙක බැගින් මෙය නැවත සිදුකල යුතුයි.

06. උඩු අතට වැතිර සිටීම

ඔබේ කොන්දට පහසුවක් දැනෙන සේ කොට්ටයක් මත වැතිරෙන්න.ඔබේ දෙපා මද වශයෙන් ඈත්ව තබාගනිමින් අත්ල උඩු අතට සිටින සේ අත් දෙක සිරුර දෙපසින් තබාගන්න. ඔබේ හිසත් කොන්දත් සෘජු රේඛාවකට සමානව තිබිය යුතුය.සමානව ගැඹුරින් හුස්ම තුනක් ලබාගෙන ඔබේ නාසය හරහා ප්‍රාශ්වාසය සිදුකරන්න. දැන්, එවැනි හුස්ම 4 ක් ලබාගන්න. මේ මොහොතේදී ඔබට නිදිමත ඇතිවීමට පටන් ගන්නා අතර ඉක්මනින් ගැඹුරු නින්දකට පත්වීම සිදුවනු ඇත.