දෙවන වරට විවාහ වුන චාමර සුරූපී බිරිඳ සමග දැන් ගෙවන සැප ජීවිතයේ ඡායාරුප 14 ක්

ලංකාවේ ඉන්න ගොඩක් දක්ෂ වගේම හැමෝගෙම ආදරේ දිනාගත් ලංකාවේ ඉන්න අති දක්ෂ ගායකයෙක් තමයි චාමර වීරසිංහ කියන්නේ. ලංකාවේ හදවතේ ගායකයා විදියටත් චාමරව හඳුන්වනවා. ඒ වගේම චාමර වීරසිංහ ගායනා කල ‘ඔය සුසුම් පවන්’ ‘මතකයන් ඔබේ’ ‘සිතින් විතරක්’ වැනි ගීත ලංකාවේ එදා විතරක් නෙවෙයි අදටත් ගොඩක් ජනප්‍රියයි.

ලංකාවේ දකුණු පුරවරයෙන් බිහිවුන චාමර වීරසිංහ වසරේ හොදම ගායකයා ලෙස ජනතා සම්මානය කිහිපවරක්ම දිනාගැනීමටද සමත්වුනා. ඒ වගේම තමයි චාමර කියන්නේ ගොඩක් නිහතමානී චරිතයක් රටේ ස්භාවික විපත්වලදී අසරණ වුන ජනතාවට ගොඩක් උදවු කරන චරිතයක් තමයි චාමර කියන්නේ. පළමු විවාහයට සමුදීලා දෙවන වරත් විවාහ වුන චමර දැන් අලුත් බිරිඳවන ප්‍රසංගි සමග ගෙවන්නේ ගොඩක් සුන්දර ජීවිතයක්, ඉතින් ඒ සුන්දර ජීවිතයේ පින්තූර කිහිපයක් තමයි මේ.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.