තුන්වන දරුවා අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න හිරුනිකා දැන් ගෙවන සුන්දර ජීවිතයේ පින්තූර 30ක් මෙන්න

හිරුනික ප්‍රේමචන්ද්‍ර කියන්නේ ලංකාවේ දේශපාලනය ගැන කතා කරනවිට කතා නොකරම බැරි චරිතයක්, බාරත ලක්ෂ්මන් ප්‍රේමචන්ද්‍ර ගේ සහ සුමනා ප්‍රේමචන්ද්‍රගේ දියණියක වන හිරුනිකාට එක් සහෝදරයකු සිටිනවා ඔහු යොහේන්ද්‍ර ප්‍රේමචන්ද්‍රයි. බාරත ලක්ෂ්මන් ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහතාගේ හදිසි වියෝවෙන් පසුව දේශපාලනයේ හිස්තැන පුරවන්න ඉදිරිපත් වෙන්නේ හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මියයි.

තම දේශපාලන කටයුතු සිදුකරගෙන යද්දී තනිකඩව හිටපු හිරුනිකා තමන්ගේ තනිකඩ ජීවිතයට සමුදීල යුගදිවියට එළඹෙනවා ඒ හිරාන් යතෝවිට සමග, හිරාන් කියන්නේ මෝස්‌තර නිරුපන ශිල්පියෙක් ඒවගේම නළුවෙක් සහා වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරන්නෙක්. හිරුන්නිකා සහ හිරාන්ගේ පුංචි කැදැල්ලේ අඩුව පුරවන්න දෙන්නෙක්ම ඉන්නවා, දුවෙක් සහ පුතෙක්. ඉතින් ඔන්න ඒ දෙන්නගේ පාලුවට හිරුන්නිකා සහ හිරාන්ගේ කැදැල්ලට තවත් අමුත්තෙක් එකතුවෙන්න සුදානමින් ඉන්නවා කියලා අපට දැනගන්න ලැබුනා, ඉතින් බලන්නකෝ මෙයාලගේ සුන්දර කැදැල්ල, ලස්සනයි නේද

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.