ජයටම ගත්ත සාරංග – දිනක්ෂි විවාහයේ සියළු ඡායාරූප මෙන්න

සාරංග දිසාසේකර සහ දිනක්ෂි ප්‍රියසාද් කියන්නේ නිතරම කතාබහට ලක්වෙන චරිත දෙකක්.
පුංචි තිරයේදී වගේම වේදිකාවෙදිත් සමීපව සිටින මේ දෙදෙනා පසුගියදා විවාහ වුණා.එම විවහා උත්සවය ඉතා අලංකාර ලෙස පැවැත්වුණා

අද ඔබට අප ගෙන ‍එන්නේ එම විවහා මංගල උත්සවයේදි ලබාගත් අපුරු ජායාරුප පෙලක්

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

#36

#37

#38

#39

#40