ජනප්‍රිය රැප් ගායක ෆිල්ටි සමග හසිනි සැමුවෙල් දැන් ගෙවන සුන්දර ජීවිතය මෙන්න

සංගීතය කියන්නේ විශ්ව භාෂාවක්, ලෝකයේ ජීවත් වන ඕනෑම කෙනෙක් සංගීත රසයට කැමතියි, ඉතින් මේ සංගීතය තුල විවිද ජාතීන්ගෙන් තුලින් බිහිවුන සංගීත විවිද රසයන් ගන්නවා ඉතින් ඒ වගේ බිහුවුන ලෝකයේ ගොඩක් අය ආසරණ සංගීත ශල්‍යක් තමයි රැප් කියන්නේ, ලංකාවේ තරුණ තරුණියන් රැසක් රැප් සංගීතය ගොඩක් කැමතියි. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න දක්ෂ රැප් ගායකයෙක් තමයි ෆිල්ටි කියන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි ෆ්‍රී ස්ටයිල් වල ඉන්න සුපිරිම වැඩ්ඩෙක්.

ඉතින් මේ ජනප්‍රිය රැප් ගායකයා විවාහ වෙන්නේ ලංකාවේ තවත් ජනප්‍රිය චරිතයක් සමග, ඒ තමයි හසිනි සැමුවෙල්. ෆිල්ටි කලින් විවාහයේ බිරිඳ සහ දරුවන් අත හැරලා හසිනි සමග විවාහ වෙනවා. දැන් ඔවුන්ගේ කැදැල්ලට තවත් අලුත් අමුත්තෙක් එකතුවෙලා. ඉතින් ආන්දෝලනාත්මක වීඩියෝ හරහා ලංකාවේම ප්‍රසිද්ද වුන හසිනි සමග ෆිල්ටි දැන් ගෙවන සුන්දර ජීවිතය මෙන්න.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.