ජනප්‍රිය නිළි සජානා වනිගසූරිය විවාහ උත්සවයේදි ලබා ගත් ජායා රූප

ඊ ෆාස්ටර් අප සැම විටම ඔබට ජනප්‍රිය චරිතයන්ගේ විශේෂ අවස්ථාවන් ඔබට ගෙන එනවා.විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ මංගල උත්සව වල ජායා රූප අප ඔබට නිරන්තරයෙන් රැගෙන අවා. ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිණියක් වන සජානා වනිගසූරිය ඊයේ (30)යුග දිවියට එළඹ තිබෙනවා.

#1

#2

#3

#4