ජනප්‍රිය නළු රන්දිකගේ අලුත්ම පොටෝශූට එක මෙන්න

ලංකාවේ ගොඩක් ජනප්‍රිය වුන රේලි නාට්‍යක් තමයි ‘පොදු’ කියන්නේ කළා ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීනයන් සහා අලුත් මුහුණු කිහිපයක්ම පොදුකතාවෙන් කරලියට ගෙනාවා. ඒ අතර තිබ්බ සුවිශේෂී වගේම ගොඩක් ජනප්‍රිය වුන මුහුණක් තමයි රන්දික ගුණතිලක කියන්නේ. පොදු කතාවේ ප්‍රධාන චරිතය වන ආදිගේ චරිතයට පන පොවන්නෙත් ඔහු විසින්. ඉතින් මේ දඟකාර වගේම කට කාර චන්ඩියෙක් වන ආදිගේ චරිතයට ලංකාවේ ගොඩක් තරුණියෝ ආදරේකලා.

ඉතින් හැමෝගෙම ආදරේ දිනාගත් ආදී අලුත්ම පොටෝ ශුට් එකක් කරලා ඒ දුම්රියක ගමන් කරනා යුවකලක් විඳින සුන්දරත්වය පිළිබඳ කියවෙන පොටෝ ශුට් එකක් මේ සුන්දර පොටෝ ශුට් එක කරලා තියෙන්නේ La Sara Photography ආයතය විසින් ඒ වගේම මේ පොටෝ ශුට් එකේ නිරුපන ශිල්ප ශිල්පිනියන් වන්නේ රන්දික ගුණතිලක සහා යශෝදා රසන්දුනියි, ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සනයි නේද

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.