ජනප්‍රිය නළු ධනංජය සිරිවර්ධගේ සුන්දර කැදැල්ලේ පින්තූර 25ක් මෙන්න

ධනංජය සිරිවර්ධ රංගන ශිල්පියෙක් විදියට හැමෝගෙම ආදරේ දිනාගත් සුන්දර චරිතයක්. තනිකඩ ජීවිතේට සමුදීලා ඔහු යුග දිවියට එළඹිලා මාස හයක් යන්නත් කලින් ඔහු පියෙකු වනවා, ඒ ධනංජය සහ හෂිනිගේ පුංචි කැදැල්ලට එකතු වුන මෞර්යා ශෛරී පුංචි දෝණි නිසා. දැන් ඉතින් ධනංජය සහ හෂිනිගේ සම්පූර්ණ කාලයම වය කරන්නේ ඔවුන්ගේ පුංචි දෝනි වෙනුවෙන් කියලයි ධනංජය කියන්නේ. ඉතින් මේ පුංචි බබාට මෞර්යා ශෛරී කියලා නම තියන්නත් විශේෂ හේතුවක් තිබිලා තියෙනවා කියලයි ධනංජය කියන්නේ. දුවට විශේෂ නමක් දාන්න ධනංජය සහ හෂිනිකියන දෙන්නටම ඕනවෙලා ඉතින් මෞර්යා ශෛරී කියලා නම දාලා තියෙන්නේ ධනංජය විසින්. මෞර්යා කියන නමට තේරුම් ගොඩක් තියෙනවලු ඉතින් ඒ නමට එයා ලොකුවෙලා වටිනා අර්ථයක් දෙවි කියලයි ධනංජය සහ හෂිනි කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් ආදරේ කරන ධනංජයගේ සුන්දර කැදැල්ල තමයි මේ.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.