ජනප්‍රිය චිත්‍රපටිවල වීඩියෝ එඩිටින් වල විශ්මය කියාපාන එඩිට් වලට පෙර සහ පසු ස්වරූපය පෙන්වන දසුන් 40ක්

සිනමාව වේගයෙන් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින අතර 20 වන සියවසේදී චිත්‍රපට නිර්මාණකරුවන්ට සිහිනෙන්වත් නොසිතිය හැකි විශේෂ ප්‍රයෝග අද පහසුවෙන් ලබාගත හැකිය. විශේෂ ප්‍රයෝග භාවිතා කිරීමට පෙර සහ පසු වඩාත්ම දර්ශනීය චිත්‍රපට නරඹන ආකාරය සංසන්දනය කිරීමට අපි ඔබට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නෙමු. පරිගණක ග්‍රැෆික්ස් වලට ස්තූතිවන්ත වන්න අප හාස්‍ය.භයානක චිත්‍රපට නරඹනවා.

ඊෆාස්ටර් අප ඔබට මෙම ලිපියෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ චිත්‍රපට පටිගත කර පරිගණකයෙන් සකස්කිරිමට පෙර සහ පසු අවස්තා කිහිපයක්.

1.ජුරාසික් වර්ල්ඩ්

#2

3.ඇවෙන්ජර්ස්: ඉන්ෆිනිටි වෝ

3.

4.

5.ඩෙඩ්පූල් 2

6.

7.

8.ද ජංගල් බුක්

9.

10.

11.කැප්ටන් ඇමරිකා: සිවිල් වෝ

12.

13.

14. X-Men: ඇපෝකැලප්ස්

15.

16.

17. ඩොක්ටර් ස්ට්‍රෙන්ජ්

18.

19.ඉට්

20.

21.පෑන්

22.

23.

24.එක්ස්කියුට්: ගෝඩ් ඇන්ඩ් කිං

25.

26.එක්ස් මැසින්

27.

28.ලෙජන්ඩ් ඔෆ් ටාසන්

29.

30.මිස් පෙරෙග්‍රීන් චිල්රන්

32.ඇවෙන්ජර්

33.

34.

35.

36.

37.ඇලියන් ඉන් වොන්ඩර් ලැන්ඩ්

38.

39.බෝඩ්වර්ක් එම්පයර්

40.කැප්ටන් ඇමෙරිකා