චන්දිමාල්ගේ අලුත්ම සුපිරි සැලූන් එකේ ජායාරූප

ප්‍රවිණ රූපලාවන්‍ය ශිල්පියෙකු වන චන්දිමාල් කියන්නේ රටේ වඩාත් කතාබහට ලක්වන චරිතයක් වන අතර මහජනයාගේ සිත් අතර නිරන්තරයෙන් සිටින චරිතයකි.ඔහු පසුගියදා ඔහුගේ නවතම ව්‍යාපාර ආයතනය ආරම්භ කල අතර ඒ චන්දිමාල්ගේ නවතම සැලූන් එක ඇවෙන්රා හෝටල් සන්කීර්ණයේදී ඊයේ විවෘත කලා.හරි මනස්කාන්ත ලෙස පැවති මෙම සමාරම්භය ඇවෙන්රා ගාඩන්ස් හෝටලයේ විවෘත වූ අතර ඔහු විසින් එම උත්සවයේ ජායාරුප රැසක් අප වෙත එවා තිබුණා.එහි ජායාරුප මෙලෙසයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30