කටුනායක වෙළෙඳ කලාපය ගැන ගත් තීරණය

පවතින කොඩ් නටීන් වසංගත තත්ත්වය හමුවේ කටුනායක නිදහස් වෙළඳ කලාපය සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දැමීමට පියවර නොගන්නා බව ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය පවසයි.කොඩ් නටීන් ආසාදිතයෙකු හඳුනාගැනීමත් සමඟ එම නිදහස් වෙළඳ කලාපය වසා දැමීමට පියවර ගෙන ඇති බවට පළවන වාර්තාවලට ප්‍රතිචාර දක්වමින් එම මණ්ඩලය මේ බව සඳහන් කළේය.

කෙසේවෙතත් කොඩ් ආසාදිතයා වාර්තා වූ ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාව පමණක් තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවර ගෙන තිබේ.එම කර්මාන්තශාලාවේ සේවකයින් පී.සී.ආර්  පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කර ඇති අතර අදාළ වාර්තා ලැබෙන තෙක් මෙම පියවර ගෙන ඇති බව සඳහන් වේ.කෙසේවෙතත් කටුනායක නිදහස් වෙළඳ කලාපය වසා දැමීමේ තීරණයක් මෙතෙක් ගෙන නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය සඳහන් කළේය.