ඔබේ ෆෝන් එකේ හැංගිලා තියෙන සුපිරි වැඩකෑලි 08ක් මෙන්න

ස්මාර්ට් දුරකථනය වර්තමානයේ අපට නැතිවම බැරි දෙයක් බවට පත්වෙලා.ස්මාර්ට් දුරකථනය නිසා ජීවිතේ බොහෝ කටයුතු පහසුවී තිබෙනවා කිව්වොත් වඩාත් නිවැරදි වේවී. එහි ඇති ලක්ෂණ අතරින් ඔබේ එදිනෙදා ජීවිතයට වඩාත් උපකාරී විය හැකි ස්මාර්ට්දුරකථනයේ ඇතැම් සුවිශේෂීතා කිහිපයක් පිලිබඳවයි මේ කියන්නට යන්නේ.

01. හැමදාම Settings වෙනස් නොකර නිවසේ සිටින විට Lock Screen එක Disable කල හැකි බව ඔබ දැනසිටියාද? ඒ සඳහා පත පියවර අනුගමනය කල හැකියි.

Settings > Security (and Privacy) >  Smartlock “Turn On” කරන්න

නිවසේ සිටින විට Lock Screen එක Disable වි තිබෙන සේ Settings සකසා ගැනීමට Trusted Places Option එක යටතේ සැකසුම් වෙනස්කරගන්න. ඔබේ දුරකථනයBluetooth  හරහා Trusted Device එකකට Connect වී තිබෙන විටදීත් Screen එක Disable කරගත හැකියි.

02. Screen එකට App එකක් Pin කරගැනීමට

Homescreen එකට App Pin  කරගැනීමට  Settings > Security & Location යටතේ ඇති Advanced Settings යටතේ  “Screen Pinning”  Option එක Select කරන්න.

03. එකවර Apps කිහිපයක් භාවිතා කිරීමට

Screen එක පහළින් වම් පැත්තේ ඇති හත‍රැස් Icon එක මත Tap කර මින් පෙර භාවිතා කරමින් සිටි App වර්ග ‍තෝරාගන්න. ඉන් එකක් Display එක උඩ හෝ වම් පැත්තට  Hold & Drag කරන්න. ඉන්පසු, වෙනත් App එකක් ඊට යටින් Dispaly වන සේ ‍තෝරාගන්න.

04. Text සහ Images පැහැදිලිව දකින්න.

පැහැදිලිව නොපෙනෙන අයට මේ Option එක බොහෝ ප්‍රයෝජනවත් වේවි.

Settings > Display > Font Size > Default Font Size ඔබට අවශ්‍ය ලෙස වෙනස්කරගන්න.

Display Size යටතේ Settings වෙනස් කර Screen එකේ Icons සහ Items පෙනෙන ආකාරය විශාල හෝ කුඩා කරගන්න.

05. Volume Settings වෙනස් කරගන්න

 Settings >  Sounds > Volume  යටතේ ලැබෙන Slider Tray එකෙන් Audio Types වෙනස්කරගන්න

06. Status Bar එක වෙනස්කරගැනීමට

Status Bar  එක මත Dispaly විය යුතු Icon වර්ග Select කරගැනීමට  Setting Icon  එක තත්පර කිහිපයක් Press & Hold කරන්න. Confirmation Message එක ලැබුණි නම් ඉන් අදහස් වන්නේ Settings UI Enable වී ඇති බවයි. Settings යටතේ අලුත් Menu Entry එක ලෙස System UI Turner යනුවෙන් Option එකක් දැකිය හැකි වේවි. ඒ මත Tap  කර Status Bar එකේ Display විය යුතු Icon ‍තෝරාගන්න.

07. New Default Apps සකසාගැනීමට

Setting > Apps > දකුණු ඉහළ කෙළවරේ ඇති  “Cog Icon” එක Select කරන්න. Screen  එකේ වැටෙන Categories  යටතේ දුරකථනයේ Install කර ඇති App වර්ග List එකෙන් Default App ලෙස කැමති ඒවා Select කරගන්න.

08. නැතිවූ Notifications නැවත ලබාගැනීමට

Lost Notification සියල්ල Retrieve කරගැනීමට Home Screen එකේ ස්ථානයක් Tap & Hold කර Screen Adjusting Mode එක ලබාගන්න. එහි Widgets යටතේ  Settings Shortcut යන්න Select කරන්න. එය Screen එකට Drag කරන්න. එහිදි Pop-Up වන List එකෙන් Notification Log  ‍තෝරා Icon එක මත Tap කරන්න. ඉන් ඔබට Android’s Notification History එක ලබාගත හැකියි.