ඔබේ සුරතලාත් මේ වගේ පුහුණුවිමට ලක්වි තිබේද?

සුරතල් සතුන් යනු ජීවිතයේ වඩාත්ම ප්‍රීතිමත් නිදහස් අහිංසක සත්ව කොටසකි. ඔවුන් අපට ආදරය, සෙනෙහස, අවධානය සහ සිනහව ලබා දෙයි. සුරතල් සතුන් අතරින් බල්ලා කියන සුරතලා සුවිශේෂි තැනක් ගනී.යම් කෙනෙකුගේ මුළු ජිවිතයම සුරතල් බල්ලා විය හැක එලෙසම එම සුරතල් බල්ලාටද තම ස්වාමියා තම ජිවිතය විය හැක.

අපගේ සුරතල් බල්ලාටද තම ස්වාමියා කරන ක්‍ෂණික අනකිරිමක් තුලින් ඕනෑම දෙයක් කල හැක.මේ සුනඛයාගේ නම ලිලා.මේ කියන්න යන්නේ වතුරේ කිමිදි පොකිරිස්සන් අල්ලන බල්ලෙකු ගැනයි. ඇදහිය නොහැකි දක්ෂතාවයක් පෙන්වන මෙම සුනඛයාගේ ජායාරුප කිහිපයක් පහතින්

1. ලීලා ඉවසීමෙන් බලා සිටීන්නේ සංඥාව ලබාදෙන තුරුය.

කිමිදෙන අපුරුව..

2. සංඥාව ලබා දුන් විට, ලීලා නිල් වතුරට බැස සාගර පතුලේ සිට පොකිරිස්සෙකු ඩැහැ ගනී.

සතුට

එයාට මාර සතුට

මෙම බල්ලා ස්වභාවිකයි! කළුවන් ලීලා දැනටමත් වතුරට වඩාත් කැමති නමුත් ඇය තම හිමිකරුගෙන් සංඥාව බලාපොරොත්තුවෙන් සිටීම හැර වෙනත් කිසිදු බලාපොරොත්තුවක් නැත.