ඔබේ කාරය ඔබේ නිවස කරගැනිමේ හැකියාව දැන් ඔබට අවස්ථාව ඇත

නවාතැන යනු නැවතුම්පොලයි.කවුරුත් මේ අස්තිර ලෝකේ ස්ථිර රැකියා,නාතැන් සොයති.තමන් රැකියාවට ගිහින් දුවගෙන එන්නේ තම නිවසට විඩාව,මහන්සිය නැතිකරගැනිමේ අරමුණින්. කාගේත් අදහස තම නිවස එකම තැනක පිහිටා තිබියයුතු යන්නයි.ජන ගහනය වැඩිවිමත් සමග භුමි ප්‍රමාණයත් සීග්‍රයෙන් අඩුවේ.

අද අප ඊ ෆාස්ටර් තුලින් ඉදිරිපත් කරන්නේ තම නිවහන තම වාහනය ඇතුලේම සකසා ගත් පුවතක් ගැනයි.අපටත් මේ වගේ ජිවත් වෙන්න තිබුණනම් නේද?

1.සාමාන්‍ය කාර් එකක් වගේ නේද? එය විය හැකි නමුත් එය අනිවාර්යයෙන්ම සාමාන්‍ය දෙයක් නොවේ

2.දොරවල් ඇරීමේ සරල ක්‍රියාවලියක්

3. ඇඳ 6 පමණ දිග වන අතර ඔහු විසින් නිර්මාණය කරන ලද කැබිනට් හා කියුබි සමඟ ගබඩා කිරීමේ ඉඩකඩ ඕනෑ තරම් තිබේ.

4.මෙහි දිගේ ඔහුගේ පෙළපොත්, ආහාර සහ කුණු කූඩයක් ගබඩා කිරීමට ඉඩ තිබේ.

5.යටින් සැඟවී ඇති රෙදි සෝදන යන්ත්‍රයකට සහ ගබඩා බහාලුම් කිහිපයකට ඉඩ ඇත

6. අතිරේක ඉඩක්

7.ගබඩා අවකාශයේ හිඟයක් ඇති බවක් නොපෙනේ.

8.ඔබේ ඇඳුම් තබා ගැනීමට ස්ථානයක් තිබේ

9.ඇඳුම් සඳහා වැඩි ගබඩා කිරීම. ඔබට නියත වශයෙන්ම මේ සඳහා විශාල ඉඩක් අවශ්‍ය වනු ඇත,

10.පිටුපසින් දර්ශනයක්.

11.

12.

13

14.

මේ වගේ ජීවත් වීම ගැන ගොඩක් අයට නිශ්චිත ප්‍රශ්න තියෙනවා. තම මෝටර් රථය එක රැයක් නවතා තබන අතර ඉඩ තියෙන ඕනෑම පොදු ස්ථානයක නවතා විවේකය ගතකරයි. කවදා හෝ දවසක මට මේ වගේ දේ අත්විඳිය හැකිනම්.