ඔබට මෙම දිය යට පාවෙන හෝටල් කාමරයේ නැවතී මසුන් සමඟ නිදා ගත හැකිය

මෑතකදී නිවාඩුවක් ගත කිරීමට ආශාවෙන් සිටි නම් නිවර්තන කලාපීය, මුහුදු වෙරළේ හෝ උණුසුම් තැනකට යාමට අවශ්‍යයි. සාගරයේ මෙය පාවෙන හොටල් කාමරය දුටු විට ඔබේ ආශාවල් තිවෘද්‍ර කරාවී.

මෙහි ඇති මෙම හෝටලය දුටු විට ඔබ නිසැකවම මවිතයට පත් කරාවි.

මඳක් සමීපව, බැලුකල

එය පාවෙන පළමු හෝටල් කාමරයයි

පාවෙන හෝටල් කාමරය සැබවින්ම පිහිටා ඇත්තේ නිල් කුහරයක මධ්‍යයේය, කොරල් පරයේ අඩි 164 ක් පමණ පළල, අධික වඩදිය බාදියකදී මුහුද අඩි 39 ක් ගැඹුරට වැටේ

නමුත් සැබවින්ම විනෝදජනක කොටස නම් ඔබ ඔබේ සැබෑ කාමරයේ සිටින විට අඩි 5 ක් පමණ දිය යට සිටීමයි

මැන්ටා රිසෝට් මෑතකදී දිය යට කාමරය එළිදැක්වූ අතර එය තට්ටු තුනකින් යුත් කොරල් පරයක් අසල පාවෙන අතර මුහුදු ජලයේ ගිලී යාම සඳහා ජනේල වලින් වටවී ඇති ප්‍රධාන නිදන කාමරයක් ඇත.

එය පිහිටා ඇත්තේ සැන්සිබාර්හි නිවර්තන පෙම්බා දූපතේ ය

පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු සඳහා එක් රාත්‍රියක් සඳහා ඩොලර් 1500 ක් වැය වන අතර එය නිවාඩු නිකේතනය සහ හෝටල් ගාස්තු වලට අමතරව වේ. නමුත්, සෑම සතයක්ම වටිනවා.